adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona  ARCHIWUM TEMATÓW MIESIĄCAARCHIWUM FELIETONÓW

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

JAZZ W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet
Cztery strony nieba

Cztery strony nieba „Cztery strony nieba” to cykl spotkań organizowanych przez „Tygodnik Powszechny”, podczas których przedstawiciele trzech wielkich religii monoteistycznych (judaizmu, chrześcijaństwa i islamu) oraz osoba reprezentująca świat świecki rozmawiają o najbardziej palących problemach i dylematach nie tylko współczesności, ale także tych, z którymi mierzy się w życiu każdy człowiek. „Tygodnik Powszechny” pragnie, aby debaty stały się forum szczerej, wolnej od dyplomatycznego pustosłowia dyskusji między religiami, a zarazem miejscem spotkania religii z tym, co świeckie. Pierwsza z debat, odbyła się 13 lutego w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej i nosiła tytuł: „Obcy”. Jej uczestnikami byli: ks. Adam Boniecki - redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, Michael Schudrich - rabin Warszawy i Łodzi, Selim Chazbijewicz - imam gminy muzułmańskiej w Gdańsku i współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz dr Piotr Kłodkowski - orientalista, politolog i autor głośnej już książki „Wojna światów? O iluzji wartości uniwersalnych”.

W trakcie spotkania dyskutanci starali się odpowiedzieć na pytania o bariery współpracy między cywilizacjami, kulturami i religiami, a także granice asymilacji i problemy zachowania odrębnej tożsamości. Wspólnie też zastanowią się nad tym, czy słusznie tak wielu mieszkańców naszego kontynentu obawia się tureckiego członkostwa w Unii Europejskiej, czy Huntingtonowskie zderzenie cywilizacji wynika z nieuchronnej logiki dziejów i ludzkiej natury oraz jak szukać porozumienia z fundamentalistami.

Zapis debaty opublikowaliśmy w numerze 9/2003 „TP”
Relacja z debaty ukazała się również na stronie portalu Arabia.pl

Kolejna debata, pod hasłem „Kobieta” miała miejsce 23 marca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Jej uczestnikami byli: Elżbieta Adamiak - teolog, Agnieszka Graff - autorka książki „Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym”, Monika Krajewska -przedstawicielka Warszawskiej Gminy Żydowskiej i Tomasz Miśkiewicz - przewodniczący Polskiej Rady Imamów.

Podczas debaty dyskutanci zastanawiali się wspólnie czy religie są współodpowiedzialne za dyskryminację kobiet, jaka jest rola kobiety w nauczaniu wielkich religii, jak wygląda dzień powszedni chrześcijanki, muzułmanki i żydówki, czy feminizm jest wołaniem o równouprawnienie czy ślepą uliczką oraz jaki jest stosunek religii do feminizmu i czy można mówić o feminizmie w religiach.

Zapis debaty zostanie opublikowany w jednym z najbliższych numerów „TP”.

Kolejne dyskusje, które odbędą się w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu, zatytułowaliśmy: „Ciało”, „Wojna”, „Bluźnierstwo” i „Pieniądz”. Każde ze spotkań prowadzi Piotr Mucharski, współautor książek i telewizyjnych programów z cyklu „Rozmowy na koniec wieku” i „Rozmowy na nowy wiek”. Szczegóły na temat spotkań podamy już wkrótce w „Tygodniku Powszechnym” i na stronach internetowych „TP”.

Patronat medialny nad debatami objęli:

Telewizja Polska S.A. (www.tvp.pl)
Polskie Radio S.A. (www.radio.com.pl)
Onet.pl (www.onet.pl)
Arabia.pl (www.arabia.pl)
Midrasz (www.midrasz.pl)


 

  

Mapa serwisu


WYDARZENIA

Dni Tischnerowskie

Cztery strony niebaEsej roku 2002
według
„Res Publiki Nowej”

Jacek Sempoliński ZwątpienieHistoria pisma

Ludzie Tygodnika


Jerzy Turowicz
Jerzy Turowicz
1912-1999Archiwum
Jerzego Turowicza


Wydawca

Fundacja TPMedal sw.Jerzego


Medal Św. JerzegoArchiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny