adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Francja

Francja
„TP” nr 31/2003


  Tygodnik Powszechny

  Felietony

  Tematy miesiąca

STAŁE DODATKI

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet
Ściąga z Francji

„Unia dla Ciebie”

 • Republika Francuska (République Française) - państwo w zachodniej części Europy, zajmujące obszar 547 026 km2. Graniczy z Luksemburgiem, Niemcami, Szwajcarią, Włochami i Hiszpanią. Na zachodzie i północnym zachodzie granice wyznaczają Ocean Atlantycki i Kanał La Manche.
 • W skład Francji, podzielonej na 95 departamentów, wchodzą także departamenty zamorskie: Gwadelupa, Martynika, Réunion i Gujana Francuska, a ponadto "zbiorowości terytorialne" Mayotte, Saint-Pierre i Miquelon, terytoria zamorskie: Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia, Wallis i Futuna oraz Ziemie Południowopolarne.
 • Ustrój polityczny: republika parlamentarna; funkcję głowy państwa sprawuje prezydent wybierany w wyborach powszechnych; organem władzy ustawodawczej jest dwuizbowy parlament; izba niższa - Zgromadzenie Narodowe o pięcioletniej kadencji - liczy 577 deputowanych; w skład izby wyższej - Senatu - wchodzi 321 członków.
 • Stolica: Paryż (Paris, 2 147 tys. mieszkańców)
 • Inne większe miasta: Marsylia (Marseille, 807 tys. mieszkańców), Lyon (453 tys.), Tuluza (Toulouse, 398 tys.), Nicea (Nice, 345 tys.), Nantes (277 tys.), Strasbourg (267 tys.), Montpellier (229 tys.), Bordeaux (218 tys.), Rennes (212 tys.).
 • Ludność: 59 329 tys., z czego 73% ludności mieszka w miastach; 87% stanowią Francuzi; wśród mniejszości narodowych i etnicznych największe znaczenie mają Arabowie (4%).
 • Religia: dominują katolicy (70%); coraz większe znaczenie zdobywa islam (4%), znaczny odsetek stanowią ateiści (15%).
 • Rolnictwo: udział produktów rolnych i wyrobów przemysłu przetwórstwa spożywczego w globalnej wartości eksportu sięga 15%. Francja zajmuje pierwsze miejsce w świecie w produkcji wina, utrzymuje się w pierwszej piątce producentów buraków cukrowych, mleka, mięsa i zbóż.
 • Przemysł: Francja wydobywa 17 mln. ton węgla kamiennego, głównie w Zagłębiu Lotaryńskim; nie posiada natomiast (poza rudami żelaza w Lotaryngii) znaczących bogactw mineralnych; 65% potrzeb kraju w zakresie energii elektrycznych zaspokajanych jest przez system elektrowni jądrowych; duże znaczenie ma hutnictwo żelaza i stali, skupione w ośrodkach na północy kraju i w Lotaryngii; intensywnie rozwija się przemysł włókienniczy, głównie w rejonie Lyonu i południowej Alzacji.
 • Ambasada Republiki Francuskiej: 02-515 Warszawa; ul. Puławska 17; tel. 022 628-84-01 do 09 i 622-35-55; faks. 022 - 629-64-80.
Więcej w internecie: ...i w bibliotece
 • J. Baszkiewicz "Historia Francji" (1974)
 • M. Baumont, R. Doucet, A. Latreille, G. Lefebvre, E. Perroy, Ch. Pouthas "Historia Francji" (1969)
 • J. P. Couchoud "Sztuka francuska" (1986)
 • G. Duby, R. Mandrou "Historia kultury francuskiej" (1965)
 • Ch. De Gaulle "Pamiętniki wojenne" t. I - III (1962-68)
 • Ch. De Gaulle "Pamiętniki nadziei" (1974)
 • J. Le Goff "Kultura średniowiecznej Europy" (1970)
 • A. Jamróz "Przemiany ustrojowo-polityczne współczesnej Francji" (1991)
 • H. Kocój "Francja a upadek Polski" (1976)
 • J. Meysztowicz "Trzecia postać Marianny" (1974)
 • J. Meysztowicz "Upadek Marianny" (1976)
 • "Polska - Francja. Dziesięć wieków związków politycznych, kulturalnych i gospodarczych" (red. A. Tomczak)
 • J. Stefanowicz "Polityka europejska V Republiki" (1994)
 • W. Skrzydło "Ustrój polityczny Francji" (1992)

Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny