adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Nowy numer
NR 32 (2822)
10 sierpnia 2003


  Spis treści
  Komentarze
  Obraz tygodnia
  Kronika religijna
  Liturgiczne czytania
  tygodnia

  Medytacja biblijna
  ks. Mieczysław Maliński
  Kobiety w Biblii
  Przegląd prasy krajowej
  Przeglad prasy
  zagranicznej

  Notatki
  Wśród książek
  Z płyty na płytę
  Listy
FELIETONY
  Józefa Hennelowa
  Małgorzata Musierowicz
  Ewa Szumańska
  Andrzej Dobosz
  Michał Komar
  Marcin Król
  Jacek Podsiadło
  Stanisław Lem

  Tematy miesiąca

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet

19. Niedziela Zwykła


Ciało

Ks. Jan Słomka


Przez cztery kolejne niedziele czytana jest mowa Jezusa zapisana w 5. i 6. rozdziałach Ewangelii św. Jana. Jest ona zwana Mową Eucharystyczną, gdyż tu właśnie Jezus mówi o swoim ciele jako pokarmie. W pewnym sensie Mowa ta w Ewangelii Janowej odpowiada opisom ustanowienia Eucharystii, jakie znajdują się u pozostałych ewangelistów. U Jana bowiem, choć znajdujemy obszerny opis Ostatniej Wieczerzy, nie ma opisu ustanowienia Eucharystii. Można też uznać tę mowę za komentarz ukazujący głębokie znaczenie tego, co dokonało się podczas Ostatniej Wieczerzy. Tak więc w skierowanej do Żydów przemowie Jezus wskazuje wielokrotnie i wyraźnie na siebie jako pokarm niebieski, czyli Zbawiciela: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki". Najmocniejsza jest konkluzja: "Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata". Nigdzie w Ewangeliach nie ma mocniejszego świadectwa potwierdzającego bóstwo Jezusa: On sam wskazuje na siebie jako na dawcę nieśmiertelności, to On jest Zbawicielem i źródłem wszelkiego życia. Jednocześnie, zwłaszcza ostatnie zdanie, wskazuje na Jego ciało.

Mamy tu wyraźną zapowiedź męki, która będzie ofiarą dającą życie światu. Słowa te jednak wskazują nie tylko na mękę, ale na całą osobę Jezusa, który ma prawdziwe ciało, a więc na Jego wcielenie. Nasza wiara w Jezusa, to nie tylko wiara w Jego bóstwo, ale także wiara w Jego prawdziwe i pełne człowieczeństwo, wiara we wcielenie. Tylko Jezus jako prawdziwy człowiek może być zbawicielem naszego człowieczeństwa. Wcielenie jest uniżeniem, Bóg schodzi na poziom materialnego życia. Jednocześnie wcielenie, co jest o wiele ważniejsze, jest podniesieniem ciała, całości naszego materialnego świata, do sfery boskiej, do nieśmiertelności.

Ta obietnica nieśmiertelności ciała zawarta w fakcie wcielenia jest odnawiana w Eucharystii. Pisał o tym św. Ireneusz: "Jeżeli ciało się nie zbawi, ani Pan nie zbawiłby nas prawdziwie przez swoją Krew, ani kielich eucharystyczny nie byłby zjednoczeniem z Jego Krwią, ani chleb, który łamiemy nie byłby zjednoczeniem z Jego Ciałem". Oraz: "Nasze ciała, karmione przez Ciało i Krew, zostaną złożone w ziemi i po tym, jak się w niej rozłożą, powstaną pewnego dnia przez działanie Słowa Bożego".


Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny