dotb.gif

„TP”, Nr 32 (2822), 10 sierpnia 2003, http://www.tygodnik.com.pl/tp/2822/felkromar.php
O moralności w arytmetyce

Michał Komar


Do setek milionów złotych ukradzionych przez złodziei (wielkich aferzystów) dodaj miliardy złotych wyprowadzone z ZUS przez ludzi skromnych i moralnie oburzonych (małych aferzystów) - na podstawie oszukańczych zaświadczeń lekarskich i tym podobnych. Do uzyskanej sumy dodaj wartość oszustw ubezpieczeniowych. To, co otrzymasz, powiększ o straty wynikające z błędnych decyzji gospodarczych prezesów spółek Skarbu Państwa. Oraz o straty wynikające z zaniechań. Nie zapomnij o dających się wyliczyć skutkach opieszałości i ignorancji sądów gospodarczych. Dodając, weź pod uwagę znane efekty braku kontroli państwa nad agencjami finansowanymi przez budżet. Nie od rzeczy będzie też pamiętać o konsekwencjach zamętu w administracji samorządowej. Odrzuć mniemanie, że nie da się policzyć strat związanych z tworzeniem w Sejmie kalekich ustaw. Zbierz to wszystko do kupy. Będzie wielka!

Gdy to zrobisz, dojdziesz niechybnie do wniosku, że Polska jest najbogatszym krajem w świecie.

© 2003 Tygodnik Powszechny. Kontakt: redakcja@tygodnik.com.pl