dotb.gif

„TP”, Nr 31 (2821), 3 sierpnia 2003, http://www.tygodnik.com.pl/tp/2821/religia02.php

Świadkowie


JHanna Malewska, Adam Stanowski, Antoni Gołubiew, Jerzy Turowicz, Anna Morawska - to bohaterowie serii "Świadkowie duchowego piękna", zainicjowanej przez Radę Apostolstwa Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski i wydawanej przez lubelskie Gaudium. Właśnie ukazał się pierwszy zeszyt poświęcony Hannie Malewskiej.

"Niezależnie od obecnej dawki rozczarowań - pisze abp Józef Życiński we wstępie do książki, stanowiącym zarazem wprowadzenie do całego cyklu - na horyzoncie naszych działań odnajdujemy świadectwa wrażliwych i szlachetnych dusz, które nie stwarzają wokół siebie atmosfery medialnych zachwytów, lecz potrafią konsekwentnie żyć źródłem Nazaretu, dając świadectwo wierności Chrystusowi w prozaicznym kontekście codziennych, zwykłych obowiązków". Zdaniem przewodniczącego Rady Apostolstwa Świeckich ich przykład jest szczególnie istotny dziś, gdy "na miejscu człowieka bez właściwości, opisywanego przez Musila, może pojawić się człowiek bez wartości, epatujący rozczarowaniem, zniechęceniem, poczuciem absurdu życia".

Świadectwo Malewskiej, Stanowskiego czy Turowicza nabiera "szczególnej wagi, gdy media dostarczają stresujących informacji o tych, którzy jeszcze niedawno bronili trudnych i wielkich ideałów, natomiast w zmienionych warunkach wolnej Polski zatęsknili, by w przyspieszonym kursie zostać ludźmi sukcesu i zademonstrować swe talenty w działaniach pozbawionych jakichkolwiek odniesień do sumienia". Książki adresowane są zwłaszcza do członków stowarzyszeń i ruchów katolickich, którzy "zechcą najpiękniejsze tradycje czasów trudnych łączyć z chrześcijańską odpowiedzią na nowe wyzwania niesione przez współczesność".

Na zeszyt poświęcony Hannie Malewskiej (1911-1983), znakomitej pisarce i wieloletniej redaktor naczelnej miesięcznika "Znak", składają się teksty Andrzeja Sulikowskiego, Władysława Bartoszewskiego, abp. Życińskiego, Stefana Wilkanowicza, Bohdana Cywińskiego i Stanisława Grygiela. Sulikowski przypomina fragment artykułu Malewskiej opublikowanego w "Tygodniku Powszechnym" w 1952 r. Autorka zastanawia się w nim, co należy osiągnąć we własnym rozwoju duchowym: "Obiektywizm, także mieszczący w sobie jeszcze całą skalę stopni; od skromnej reakcji zdrowego rozsądku i uczciwości przeciw zaślepieniu - aż do tego kompletnie oczyszczonego punktu widzenia, który otwiera perspektywę na całokształt sprawy, z wszystkimi jej powiązaniami, z poprawną proporcją rzeczy wielkich i małych, istotnych i przypadkowych, z własnym "ja" umieszczonym na takiej samej dokładnie szali, jak "ja" każdego innego człowieka".

MZ

© 2003 Tygodnik Powszechny. Kontakt: redakcja@tygodnik.com.pl