adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Nowy numer
NR 31 (2821)
3 sierpnia 2003


  Spis treści
  Komentarze
  Obraz tygodnia
  Kronika religijna
  Liturgiczne czytania
  tygodnia

  Medytacja biblijna
  ks. Mieczysław Maliński
  Kobiety w Biblii
  Przegląd prasy krajowej
  Przeglad prasy
  zagranicznej

  Notatki
  Wśród książek
  Z płyty na płytę
  Listy
FELIETONY
  Józefa Hennelowa
  Małgorzata Musierowicz
  Ewa Szumańska
  Andrzej Dobosz
  Michał Komar
  Marcin Król
  Stanisław Lem
  Czesław Miłosz
  Jacek Podsiadło

  Tematy miesiąca

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet


Notatki


Cesarskie akwarele


9 maja 1881 roku następca tronu arcyksiążę Rudolf w przededniu ślubu z arcyksiężniczką Stefanią otrzymał w weselnym prezencie cykl akwarel złożonych w specjalnie wykonanej szafeczce. Dwadzieścia unikalnych obrazów namalowało dwunastu polskich artystów: Tadeusz Ajdukiewicz, Andrzej Grabowski, Wojciech Grabowski, Juliusz Kossak, Wojciech Kossak, Antoni Kozakiewicz, Hipolit Lipiński, Jan Matejko, Aleksander Raczyński, Henryk Rodakowski, Tadeusz Rybkowski oraz Franciszek Tepa. Pomysł ich przygotowania narodził się tuż po wizycie w Galicji cesarza Franciszka Józefa I we wrześniu 1880 r. Podróżujący pociągiem dworskim Franciszek Józef odwiedził wówczas Kraków, Lwów i kilkanaście innych miast, entuzjastycznie witany. Była to bowiem pierwsza podróż cesarza po przyznaniu Galicji autonomii. Do przygotowania uroczystości, projektowania dekoracji bali, pokazów teatralnych i obyczajów galicyjskiego ludu zaangażowano architektów, malarzy i rzeźbiarzy.

Tematyka obrazów ilustruje przebieg wizyty, w czasie której monarcha odwiedzał szkoły, zakłady wychowawcze, szpitale, kościoły różnych wyznań, wystawy, muzea (jak świadczy jego wpis do księgi pamiątkowej Muzeum Czartoryskich) i ośrodki przemysłu. 8 z prezentowanych akwarel wiąże się z pobytem cesarza w Krakowie. Zobaczymy m.in. powitanie Franciszka Józefa przez prezydenta Mikołaja Zyblikiewicza, który w kontuszu o biało-niebieskich barwach Krakowa wiedzie cesarski orszak do rezydencji; cesarza w wawelskiej krypcie św. Leonarda oddającego cześć prochom polskich królów; a także w pracowni Jana Matejki przy ul. Floriańskiej. Akwarela: "Cesarz na dziedzińcu zamku królewskiego na Wawelu" ukazuje przejęcie Wawelu na rezydencję. Umożliwiło to rozpoczęcie wyprowadzenia wojsk austriackich i renowację zdewastowanych budynków wzgórza wawelskiego. Niemniej ciekawe są obrazy przedstawiające wydarzenia z udziałem cesarza w Galicji wschodniej: pobyt we Lwowie i spotkanie z delegacją społeczności polskiej i ukraińskiej; powitanie przed katedrą św. Jura czy też zwiedzanie szybów naftowych Borysławia.

Akwarele po tragicznej śmierci arcyksięcia Rudolfa arcyksiężna Stefania zapisała opactwu benedyktynów w Pannonhalma na Węgrzech, w późniejszym okresie zostały zakupione przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Rzadko pokazywane i nieznane szerszej publiczności, prezentowane są do 14 września br. w Muzeum Książąt Czartoryskich (Kraków, ul. św. Jana 19).


Ziemia z nieba


- wystawa fotografii pokazywana w ponad 30 metropoliach świata (w 2002 r. także w Warszawie) gości w Krakowie. Od Pałacu Biskupiego aż do podnóża wzgórza wawelskiego, wzdłuż Plant eksponowane są wielkoformatowe zdjęcia wykonane z helikoptera, z różnych wysokości, które portretują naszą planetę na progu XXI w. Ich autorem jest Yann Arthus-Bertrand - wybitny fotografik zafascynowany przyrodą i bezkresem przestrzeni specjalizujący się głównie w fotografii lotniczej. Współpracuje m.in. z "National Geographic", "Life", "Paris Match". Jest autorem ponad 60 albumów. Od 1995 r. realizuje dokumentowanie stanu obecnego Ziemi, a efektem jego pracy jest wystawa "Ziemia z nieba". Są tu fotografie różnego rodzaju, przede wszystkim cudowne, fantastyczne krajobrazy, geologiczne i roślinne formy o niewiarygodnych kształtach stworzonych ręką natury, rzadkie zjawiska oraz przepiękne kompozycje, o abstrakcyjnych, czasem geometrycznych formach powstałe często w wyniku działalności człowieka - zwłaszcza różnych form uprawy ziemi. Te prace wydają mi się najbardziej interesujące artystycznie. Człowiek, jeśli się na nich w ogóle pojawia, to jako niewielki, nawet mikroskopijny element pośród bezmiaru przyrody. Każde ze zdjęć opatrzone jest współrzędnymi geograficznymi, aby powrót i ponowne zobrazowanie stanu danego miejsca za kilka lub kilkanaście lat w dokładnie to samo miejsce był możliwy. Niestety teksty dołączone do fotografii są przeładowane mało istotnymi informacjami często pozostającymi z nimi bez związku. Zamiast tego wielosłowia wystarczyłyby chyba stanowiące motto wystawy słowa Jana Pawła II "Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochać tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi".

(m)


Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny