dotb.gif

„TP”, Nr 31 (2821), 3 sierpnia 2003, http://www.tygodnik.com.pl/tp/2821/kraj07.php

O pomoc dla Maisons-Laffitte

Dług do spłacenia


"Po śmierci Jerzego Giedroycia przestała wychodzić "Kultura" - taka była Jego wola. Pozostały "Zeszyty Historyczne" i pozostał dom w podparyskim Maisons-Laffitte. Dom, który nie stał się jedynie symbolem czy muzeum, ale żyje życiem tych wszystkich, którzy z otwartymi głowami przyjeżdżają doń w poszukiwaniu zarówno wiedzy, jak i rozsądnego dystansu... Instytut Literacki działa i musi działać nadal". To fragment tekstu, sygnowanego wspólnie przez Macieja Łukasiewicza i Adama Michnika, którym publikację poniższego listu otwartego poprzedziły w piątek "Gazeta Wyborcza" i "Rzeczpospolita". "Tygodnik Powszechny" przyłącza się do apelu redaktorów naczelnych dwóch największych polskich gazet o pomoc dla Maisons-Laffitte: jesteśmy to winni pamięci Jerzego Giedroycia i wszystkich, którzy poprzez łamy "Kultury" i wydawnictwa Instytutu uczyli nas przez dziesięciolecia, czym jest niezależność myślenia.

List otwarty
Warszawa, w lipcu 2003 r.

Przed trzema laty zmarł Redaktor Jerzy Giedroyc. Kilka tygodni temu odeszła najbliższa jego współpracowniczka - Zofia Hertz. Choć nie ma już dwóch podstawowych filarów "Kultury", Instytut Literacki działa dalej.

Dom w Maisons-Laffitte jest miejscem niezwykłym. To tu przez lata przygotowywano Polaków do niepodległości i demokracji. Tutaj budowano dobre relacje z naszymi obecnymi sąsiadami, w czasach, gdy ani my, ani oni poważnie o niezależnej państwowości myśleć nie mogli. Stąd dochodził poważny polski głos w dyskusjach o zjednoczonej Europie na pół wieku przed tym, kiedy dla nas, nad Wisłą, powstała taka możliwość.

W ostatnim numerze "Kultury", jesienią 2000 r., Zofia Hertz i Henryk Giedroyc napisali: "Chcielibyśmy zachować nasz dom - zawsze otwarty dla wszystkich - nie jako muzeum, ale jako ośrodek tętniący życiem i pracą". Dziś Henryk Giedroyc deklarację tę podtrzymuje. Dom przy Avenue de Poissy gości wciąż niezliczonych badaczy i naukowców, a co kwartał we wszystkie części świata trafiają stąd kolejne numery "Zeszytów Historycznych". I to nie może się zmienić.

Dlatego, choć bezpośredni ciężar kierowania Instytutem spada na barki Henryka Giedroycia, na nas wszystkich spoczywa obowiązek umożliwienia Instytutowi dalszej działalności. I dlatego dziś apelujemy do wszystkich czytelników i przyjaciół "Kultury", przedstawicieli wszelkich profesji i mieszkańców wszystkich krajów, do których przez dziesięciolecia Instytut ze swymi wydawnictwami i ideami docierał, o pomoc dla Maisons-Laffitte. To właśnie my wszyscy, niezależnie od obecnych poglądów politycznych czy zajmowanych stanowisk, mamy wobec "Kultury" wielki dług do spłacenia. Wspólnie zadbajmy więc o przyszłość instytucji, przed którą jeszcze niejedno zadanie do wypełnienia.

Andrzej Arendarski, Władysław Bartoszewski, Bogumiła Berdychowska, Czesław Bielecki, Wiesław Bieliński, Joanna Biegańska, Ewa Bieńkowska, Jacek Bocheński, Henryka Bochniarz, ks. Adam Boniecki, Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Krzysztof Burnetko, Janusz Bryś, Natalia Bryżko, Anna Cienciała, Marek Chimiak, Mirosław Chojecki, Walerian Domański, Andrzej Dorosz, Marek Edelman, Jan Englert, Wojciech Fałkowski, Tomasz Fiałkowski, Władysław Frasyniuk, Andrzej Friszke, Janina Gąskiewicz, Bronisław Geremek, Michał Giedroyć, Zbigniew Gluza, Grażyna Grabowska, Włodzimierz Grudziński, Rafał Grupiński, Józefa Hennelowa, Ola Hnatiuk, Wacław Janas, Krystyna Janda, Jerzy Jedlicki, Barbara Jóźwiak, Adolf Juzwenko, Andrzej Karczewski, Jerzy Kisielewski, Piotr Kłoczowski, Michał Komar, Marek Kondrat, Andrzej Koraszewski, Mirosław Kowalski, Krzysztof Kozłowski, Tadeusz Krawczak, Marek Krawczyk, Ireneusz Krzemiński, Olga Krzyżanowska, Waldemar Kuczyński, Wojciech Kuhn, Jacek Kuroń, Anna Kuźma, Leszek Kwiatek, Barbara Labuda, Bogdan Lis, Jan Lityński, Sławomira Łozińska, Maciej Łukasiewicz, Mariusz Łukasik, Dorota Malinowska-Grupińska, Wojciech Mann, Tadeusz Markiewicz, Grzegorz Mazur, Andrzej Mencwel, Adam Michnik, Andrzej Mietkowski, Czesław Miłosz, Konstanty Miodowicz, Elżbieta Morawiec, Irena Mozolewska, Kazimierz Mozolewski, Daria Nałęcz, Tomasz Niegodzisz, Piotr Niemczyk, Marek Nowakowski, Janina Ochojska, Andrzej Olechowski, Jacek Olesiejuk, Krzysztof Olesiejuk, Janusz Onyszkiewicz, Kazimierz Orłoś, Bohdan Osadczuk, Andrzej Paczkowski, Bohdan Paczowski, Andrzej Peciak, Krzysztof Piesiewicz, Wojciech Płotek, Wanda Podgórzak, Wojciech Podgórzak, Krystian Poloczek, Grażyna Pomian, Krzysztof Pomian, Jerzy Pomianowski, Adam Pomorski, Andrzej Przewoźnik, Krzysztof Pusz, Wojciech Ratyński, Zbigniew Romaszewski, Jan Rokita, Heike Rosener, Dariusz Rott, Jan Rurański, Władysław Rymsza, Andrzej Seweryn, Wojciech Skalmowski, Józef Skrzypiec, Grażyna Staniszewska, Beata Stasińska, Leszek Szaruga, Joanna Szczęsna, Agata Szwedowicz, Andrzej Święcicki, Róża Thun, Bohdan Tomaszewski, Joanna Trzeciak-Walc, Maria Twardowska, Wiesław Uchański, Magda Umer, Leopold Unger, Andrzej Wajda, Inga Walc-Bezombes, Andrzej Werner, Adam Widmański, Adam W. Winnicki, Andrzej Wielowieyski, Bronisław Wildstein, Andrzej Wolski, Andrzej Woźniak, Wanda Woźniak, Jacek Woźniakowski, Henryk Wujec, Krystyna Zachwatowicz, Małgorzata Zakrzewska, Krzysztof Zanussi, Marek Zapór, Franciszek Ziejka, Jan Zieliński, Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Marek Żebrowski, Ryszard Żółtaniecki

Podpisy i deklaracje wsparcia prosimy kierować na adres mailowy: instytutliteracki@pro.onet.pl

listownie na adres:
Towarzystwo Opieki nad Archiwum
Instytutu Literackiego w Paryżu
ul. Hankiewicza 1 pok. 0103
02-103 Warszawa

Wpłaty z Polski (z zaznaczeniem: darowizna na działalność statutową) można kierować na konto:
Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu Bank Zachodni WBK 9 O/ Warszawa, 38 1090 1883 0000 0005 0600 0870

Wpłaty z zagranicy można kierować na konto:
Association Institut Littéraire "Kultura" Crédit Lyonnais, 2, Avenue de Longueil, 78600 Maisons-Laffitte Agence 023 32, nr FR13 3000 2023 3200 0007 9595 P53

Lista firm i instytucji deklarujących wsparcie finansowe
(stan na 26 lipca)

"Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", "Tygodnik Powszechny", Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE, DAMIS, Dom Wydawniczy Bellona, Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, Fundacja Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, Naczelna Organizacja Techniczna, NICOM Consulting Ltd. Sp. z o.o., Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Ośrodek KARTA, Poczta Polska, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, SEAT - Iberia Motor Company S.A., Tel-Energo SA, Unia Wolności, Wydawnictwo ALFA-WERO, Wydawnictwo Iskry, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Wydawnictwo Świat Książki, Wydawnictwo W.A.B., Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

© 2003 Tygodnik Powszechny. Kontakt: redakcja@tygodnik.com.pl