dotb.gif

„TP”, Nr 28 (2818), 13 lipca 2003, http://www.tygodnik.com.pl/tp/2818/religia02.php


Ksiądz, żona i troje dzieci<


Czy mimo obowiązującego w Kościele rzymskokatolickim celibatu ojciec rodziny może zostać księdzem? Okazuje się, że tak: w katedrze w Ratyzbonie (Niemcy) święcenia kapłańskie przyjął w minioną sobotę Robert Ploss, mąż i ojciec trojga dzieci.

Robert Ploss był przez osiem lat pastorem Kościoła ewangelicko-luterańskiego. Kiedy trzy lata temu postanowił przejść na katolicyzm, zwrócił się zarazem o udzielenie katolickich święceń kapłańskich. Aby mógł przyjąć święcenia, potrzebne było specjalne pozwolenie Jana Pawła II, zwalniające z celibatu - i o takowe zwrócił się do Watykanu biskup Rartyzbony.

Ploss pracował najpierw przez rok w administracji biskupstwa ratyzbońskiego, oczekując na zgodę Watykanu, a potem, gdy zgoda nadeszła, przez dwa lata odbywał praktykę w katolickiej parafii. Nie musiał studiować teologii katolickiej - Kościół wyszedł z założenia, że Ploss poznał ją dostatecznie dobrze podczas swych studiów teologicznych - a jedynie brał udział w kursach uzupełniających.

"Jest przywilejem Papieża - mówił podczas uroczystości biskup Ratyzbony - zwalniać z obowiązku celibatu duchownych innych wyznań, którzy przychodzą do Kościoła katolickiego i przyjmują w pełni wiarę katolicką"; biskup podkreślił zarazem, że choć celibat nie jest obowiązkowy także w Kościele unickim podległym Watykanowi, sytuacja ks. Plossa jest wyjątkowa. >br>
Ploss nie jest przy tym jedyny: 30 lat temu w bawarskich diecezjach miały miejsce podobne przypadki, gdy kilku pastorów ewangelickich, żonatych i posiadających dzieci, przeszło na katolicyzm i przyjęło święcenia. Częściej sytuacje takie zdarzają się ostatnio w Wielkiej Brytanii, gdzie żonaci księża Kościoła anglikańskiego, protestujący przeciw zmianom w swym Kościele (głównie kapłaństwu kobiet) przechodzili w ostatnich latach na katolicyzm i byli nadal duchownymi. O ile jednak duchowni anglikańscy nie muszą przyjmować święceń kapłańskich - ich święcenia pozostawały ważne - inaczej rzecz wygląda w przypadku pastorów, gdyż Kościół ewangelicki już od czasu Marcina Lutra nie zna sakramentu kapłaństwa. Wyjątkowe było zatem to, że w uroczystości święceń Roberta Plossa uczestniczyła jego żona, dwie córki i syn.

Monachijski dziennik "Süddeutsche Zeitung" podaje, że ksiądz Ploss raczej nie będzie pracować w "zwykłej" parafii i prawdopodobnie przydzielone zostanie mu duszpasterstwo "sektorowe" - czyli np. duszpasterstwo służby zdrowia, akademickie lub podobne. Ostateczna decyzja jeszcze jednak nie zapadła.
WP

© 2003 Tygodnik Powszechny. Kontakt: redakcja@tygodnik.com.pl