adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Nowy numer
NR 28 (2818)
13 lipca 2003


  Spis treści
  Komentarze
  Obraz tygodnia
  Kronika religijna
  Liturgiczne czytania
  tygodnia

  Medytacja biblijna
  ks. Mieczysław Maliński
  Kobiety w Biblii
  Przegląd prasy krajowej
  Przeglad prasy
  zagranicznej
  Notatki
  Wśród książek
  Z płyty na płytę
  Listy
FELIETONY
  Józefa Hennelowa
  Małgorzata Musierowicz
  Ewa Szumańska
  Andrzej Dobosz
  Michał Komar
  Marcin Król
  Stanisław Lem
  Czesław Miłosz
  Jacek Podsiadło

  Tematy miesiąca

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet


Kronika religijna

STOLICA APOSTOLSKA | KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE | ...I W POLSCE


STOLICA APOSTOLSKA

• Postać św. Marii Goretti przypomniał Jan Paweł II podczas niedzielnej modlitwy "Anioł Pański". W tym roku kończą się obchody 100. rocznicy jej męczeńskiej śmierci (10-letnia Maria zmarła na skutek ran, które odniosła broniąc się przed gwałtem). Zdaniem Papieża, święta przypomina młodzieży III tysiąclecia, że "prawdziwe szczęście wymaga odwagi i ducha ofiary, odrzucenia wszelkiego kompromisu ze złem i gotowości zapłacenia własną osobą, nawet życiem, za wierność Bogu i Jego przykazaniom". Orędzie to jest aktualne dziś, dodał Jan Paweł II, gdy "wysławia się przyjemność, egoizm czy wręcz niemoralność w imię fałszywych ideałów wolności i szczęścia".

•Psalm 146 był tematem rozważań Jana Pawła II podczas środowej audiencji ogólnej. Papież zwrócił uwagę, że psalm ów jest przede wszystkim głoszeniem królowania Boga nad ludzką historią. "Wynika z tego pokrzepiająca prawda: nie jesteśmy pozostawieni samym sobie, wydarzenia naszych dni nie są zdominowane przez chaos czy fatum" - powiedział Jan Paweł II.
Po katechezie Papież wspomniał o sytuacji w Afryce. "Z głębokim smutkiem śledzę dramatyczne wydarzenia w Liberii i na północy Ugandy. Wzywam wszystkich do zaangażowania, aby droga ludność afrykańska odnalazła pokój i bezpieczeństwo i aby nie odbierano jej przyszłości, do której ma prawo" - zaapelował Jan Paweł II.

• "Dawanie świadectwa Jezusowi Chrystusowi to najwyższa posługa, jaką Kościół ma wyświadczać narodom kontynentu azjatyckiego" - powiedział Jan Paweł II podczas audiencji dla biskupów z Indii, przybyłych z wizytą "ad limina apostolorum". Papież ostrzegł, że "teologia, która pominęłaby nakaz radykalnego nawrócenia na Chrystusa i zanegowałaby przemianę kulturową, jaką pociąga za sobą takie nawrócenie, przyniosłaby błędną wizję naszej wiary, zakorzenionej w Tym, który jest drogą, prawdą i życiem". Jan Paweł II skrytykował "relatywistyczne interpretacje pluralizmu religijnego" i przypomniał, że "dialog z innymi religiami nie może zastąpić ewangelizacji".

• Pozdrowienia dla Muammara Kadafiego i zapewnienie o modlitwie w intencji całego narodu, przekazał Jan Paweł II nowemu ambasadorowi Libii przy Watykanie.

• "Fakt, że wciąż niemożliwe jest osiągnięcie jedności wiary, co jest warunkiem wstępnym wspólnego kultu, rzuca cień na radość tego święta i wielce nas zasmuca" - napisał Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I w przesłaniu skierowanym do Jana Pawła II z okazji uroczystości świętych Piotra i Pawła. Patriarcha podkreślił jednocześnie, że "otuchą napawają istniejące więzy pokoju i miłości, które są koniecznym fundamentem postępu dialogu teologicznego między dwoma Kościołami".

• Nominacje. Ks. prof. Czesław Rychlicki został członkiem Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie. 64-letni duchowny wykłada teologię dogmatyczną na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu i na UKSW w Warszawie. n Wybitny francuski filozof Paul Ricoeur został laureatem międzynarodowej nagrody im. Pawła VI, przyznawanej przez instytut tego imienia w Brescii. "Jego studia pokazują, jak owocne są stosunki między teologią i filozofią, między wiarą i kulturą" - powiedział o laureacie Jan Paweł II.KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Zgodnie z decyzją izraelskiego sądu zburzono fundamenty meczetu budowanego w sąsiedztwie Bazyliki Zwiastowania NMP w Nazarecie. Sprzed placu budowy policja usunęła setki protestujących muzułmanów. Budowa meczetu obok jednego z najświętszych miejsc chrześcijaństwa rozpoczęła się w listopadzie 2001 r. Chrześcijanie z całego świata, także Watykan, protestowali przeciwko budowie, tłumacząc, że meczet naruszy duchowy klimat i strukturę urbanistyczną sanktuarium.

• W Trondheim odbyło się 12. zgromadzenie generalne Konferencji Kościołów Europejskich (KEK). Podczas nabożeństwa otwierającego obrady (uczestniczył w nim król Norwegii Harald i premier Kjell Magne Bondevik - luterański pastor), patriarcha Bartłomiej I poruszył problem interkomunii: "Mimo wszelkich postępów na drodze do widocznej jedności jako wyznawcy prawosławia jesteśmy przekonani, że nie nadszedł jeszcze czas, byśmy wspólnie poszli do stołu Pańskiego".
Keith Clements, sekretarz generalny KEK, ostrzegł z kolei, że - choć dzięki integracji europejskiej "bledną ostatnie wspomnienia zimnej wojny" - różnica stanowisk wobec wojny w Iraku grozi nowym podziałem na "starą" i "nową" Europę. Z drugiej strony w ostatnich dekadach nie było problemu, wobec którego Kościoły byłyby tak jednomyślne jak sprzeciw wobec wojny w Iraku. Clements przyznał też, że - choć Kościół katolicki oficjalnie nie należy do KEK (Konferencja skupia 126 wspólnot protestanckich, prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich), dotychczas powiodły się tylko te projekty ekumeniczne, które były prowadzone wspólnie z katolikami. W komunikacie końcowym KEK pozytywnie oceniła projekt konstytucji UE - przede wszystkim art. 51, w którym zagwarantowano status Kościołów. W sprawie preambuły, nie wspominającej o chrześcijańskim dziedzictwie kontynentu, Kościoły nie potrafiły zająć wspólnego stanowiska.

• W Budapeszcie odbył się 5. Światowy Kongres Duszpasterstwa Cyganów. Organizatorem była Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, a w obradach uczestniczyło 170 przedstawicieli 25 Episkopatów z całego świata.

• "Jako biskupi jesteśmy zawiedzeni postawą posłów" - tak przewodniczący Konferencji Biskupów Słowacji bp František Tondra skomentował uchwaloną 3 lipca nowelizację ustawy aborcyjnej. Nowe prawo dopuszcza przerwanie ciąży do 24 tygodnia w wypadku genetycznego uszkodzenia płodu (w innych przypadkach aborcja jest dopuszczalna do 12 tygodnia). Znowelizowaną ustawę może odrzucić Trybunał Konstytucyjny; 15. artykuł słowackiej konstytucji stanowi, że życie ludzkie podlega ochronie jeszcze przed narodzeniem.

• Przewodniczący Konferencji Episkopatu USA skrytykował decyzję Sądu Najwyższego, który unieważnił zakaz stosunków homoseksualnych w stanie Teksas (orzeczenie podważa również - na zasadzie precedensu - prawo 13 innych stanów). "Nie można patrzeć na zachowania homoseksualne wyłącznie jako na część prywatnego życia dorosłych, aktywność seksualna ma bowiem głębokie konsekwencje społeczne" - powiedział bp Wilton Gregory....I W POLSCE

• O kryzysie powołań w Europie dyskutowali w Konstancinie delegaci z kilku krajów Starego Kontynentu (2-6 lipca). Konferencję zorganizowało Europejskie Centrum Powołaniowe (ECP) na zlecenie Rady Konferencji Biskupów Europy. Z danych przedstawionych przez ks. Rainera Birkenmaiera, koordynatora ECP, wynika, że kryzys ogarnia nawet tradycyjnie katolickie kraje: w ciągu ostatnich dziesięciu lat z braku kandydatów zamknięto w Irlandii siedem z ośmiu seminariów, zaś w 28 diecezjach Hiszpanii nie zgłosił się ani jeden kandydat do kapłaństwa. W Polsce skuteczność duszpasterstwa powołań osłabiło przeniesienie katechezy do szkół - mówił bp Stefan Regmunt, delegat Episkopatu Polski ds. powołań.

• Wspólną modlitwą i błogosławieństwem bpa pomocniczego Edwarda Janiaka zakończył się spór mieszkańców Smogorzowa z wrocławską kurią. Grupa ok. 80 osób okupowała przez jeden dzień siedzibę Kurii. Protestowali przeciwko odwołaniu swojego proboszcza, ks. Antoniego Janasa. Jak powiedział KAI bp Janiak, rozmowy z mieszkańcami Smogorzowa zakończyły się decyzją o pozostawieniu ks. Janasa na stanowisku proboszcza, ale w innej parafii. Sprawa zrobiła się głośna po tym, jak ośmiu parafian napisało skargę do kurii, zarzucając proboszczowi nadużywanie alkoholu. W obronie ks. Janasa stanęli pozostali mieszkańcy Smogorzowa - pod pismem do kurii podpisało się 1200 osób.

• Prokuratura rejonowa w Elblągu złożyła do sądu wniosek o umorzenie postępowania karnego w sprawie bpa Andrzeja Śliwińskiego. Ordynariusz elbląski spowodował 11 maja kolizję, prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu. W uzasadnieniu zaznacza się, że biskup nie był wcześniej karany, posiada dobrą opinię i wszystkie okoliczności wskazują na to, że nie popełni w przyszłości podobnego przestępstwa. Umorzenie wnioskowane jest na okres rocznej próby. Prokuratura wnosi także o wpłacenie przez bpa Śliwińskiego tysiąca złotych na cele społeczne oraz zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na rok.

• Od 1 lipca obowiązki rzecznika Episkopatu objął ks. Józef Kloch, twórca kościelnego serwisu internetowego "Opoka". "Z prasy katolickiej najczęściej czytam "Gościa Niedzielnego" i "Tygodnik Powszechny"" - powiedział KAI ks. Kloch. Rozmowę z nowym rzecznikiem opublikowaliśmy przed tygodniem.


Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny