adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Nowy numer
NR 27 (2817)
6 lipca 2003


  Spis treści
  Komentarze
  Obraz tygodnia
  Kronika religijna
  Liturgiczne czytania
  tygodnia

  Medytacja biblijna
  ks. Mieczysław Maliński
  Kobiety w Biblii
  Przegląd prasy krajowej
  Przeglad prasy
  zagranicznej

  Notatki
  Wśród książek
  Z płyty na płytę
  Listy
FELIETONY
  Józefa Hennelowa
  Małgorzata Musierowicz
  Ewa Szumańska
  Andrzej Dobosz
  Michał Komar
  Marcin Król
  Stanisław Lem
  Czesław Miłosz
  Jacek Podsiadło

  Tematy miesiąca

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet
Wersja do druku
Napisz komentarzList Kongregacji ds. Duchowieństwa

Eucharystia i kapłani


Z okazji uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, w którą przypada też Światowy Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów, watykańska Kongregacja ds. Duchowieństwa wystosowała do kapłanów list "Eucharystia i kapłan: nierozłącznie zjednoczeni Miłością Bożą". Dokument odwołuje się przede wszystkim do ostatniej encykliki Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia".

"Poczucie odpowiedzialności za tę doczesną ziemię", o którym Papież pisze w punkcie 20. najnowszej encykliki, dotyczy wszystkich - czytamy w dokumencie. - Szczególny odzew znajduje w nas, kapłanach. Każda celebra eucharystyczna powinna rozbudzić sumienia tych, którzy w niej uczestniczą. W kapłanach rozbudza odpowiedzialność za świat, który musi być przemieniony, przeobrażony przez Eucharystię. Wypowiadając słowa: "Oto tajemnica wiary", kapłan lepiej rozumie, że to wołanie wiary popycha go ku światu, w którym Chrystus czyni cuda i odczuwa w sobie niecierpiącą zwłoki potrzebę szerzenia wszędzie Jego królestwa".

Dokument przypomina także o innym zadaniu kapłana: "przyjęciu obecności eucharystycznej z kontemplacyjnym spojrzeniem adoracji", czego własny przykład daje Papież we wspomnianej encyklice (n. 25) oraz o wymiarze ekumenicznym komunii. Podobnie jak "Ecclesia de Eucharistia", dokument Kongregacji ds. Duchowieństwa kończy myśl o Maryi, która "pomaga nam przyjąć odpowiedzialność za szerzenie Eucharystii dla dobra życia Kościoła i wzywa nas: "Róbcie, co wam powie"".
W Światowy Dzień Modlitwy o Świętość Kapłanów zwrócił się do nich i wiernych świeckich również Papież. Na zorganizowanej tego dnia audiencji przyjął uczestników kongresu włoskiej federacji związku apostolstwa duchowieństwa i powstającego związku apostolstwa świeckich. Jan Paweł II wezwał do modlitwy o "dar gorliwych i świętych kapłanów". Zaznaczył, że - aby osiągnąć ideał świętości - każdy kapłan "musi naśladować boskiego Nauczyciela, Dobrego Pasterza, który daje życie za owce swoje". Tu Papież zacytował kanonizowanego niedawno José Maríę Escrivę, założyciela Opus Dei, który stwierdził kiedyś, że "Pan posługuje się nami jak pochodniami". "Skąd mielibyśmy jednak wziąć ogień do tych pochodni światła i świętości, jeśli nie z serca Chrystusa, niewyczerpanego źródła miłości? - mówił Jan Paweł II. - Nie przypadkowo światowy Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów obchodzi się właśnie dzisiaj, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa".

Do modlitw o świętość kapłanów w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa Jan Paweł II wezwał w Liście do Kapłanów na Wielki Czwartek 1995 r. Odtąd poszczególne diecezje organizują w tej intencji czuwania modlitewne i adoracje, uroczyste liturgie oraz konferencje. Biskupi przygotowują na ten dzień listy pasterskie wzywające do modlitwy o świętość duchowieństwa. Zachęcają też do postu, jałmużny czy innych uczynków miłosierdzia, a chorych proszą o ofiarowanie cierpień w intencji kapłanów i seminarzystów.

MZ, KAI


Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny