adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Nowy numer
NR 27 (2817)
6 lipca 2003


  Spis treści
  Komentarze
  Obraz tygodnia
  Kronika religijna
  Liturgiczne czytania
  tygodnia

  Medytacja biblijna
  ks. Mieczysław Maliński
  Kobiety w Biblii
  Przegląd prasy krajowej
  Przeglad prasy
  zagranicznej

  Notatki
  Wśród książek
  Z płyty na płytę
  Listy
FELIETONY
  Józefa Hennelowa
  Małgorzata Musierowicz
  Ewa Szumańska
  Andrzej Dobosz
  Michał Komar
  Marcin Król
  Stanisław Lem
  Czesław Miłosz
  Jacek Podsiadło

  Tematy miesiąca

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet


Notatki


"Kraków w odnowie"


- wystawę pod tym tytułem prezentuje Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (Pałac Krzysztofory, Rynek Gł. 35). Ekspozycja przedstawia dzieje, problemy i osiągnięcia restauracji i konserwacji w latach 1815-2003. Okazją dla prezentacji jest 25. rocznica wpisania Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz 25. rocznica powstania Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Wystawa przybliża najwybitniejsze postacie związane z historią konserwacji i kształtowaniem się jej nowoczesnego rozumienia. Przypomina opiekę minionych pokoleń nad dziedzictwem narodowym, pokazując obrazy dokumentujące niezachowane budynki Krakowa, najstarsze wydawnictwa poświęcone ratowaniu zabytków, archiwalne zdjęcia, detale architektoniczne. Autorzy wystawy - Elżbieta Firlet i Andrzej Malik - zobrazowali odnowę Krakowa koncentrując się na poszczególnych obiektach reprezentatywnych dla całych zespołów zabytkowych. Są to: zespoły budowli wzgórza wawelskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, ulicy Kanoniczej, kościoły i klasztory, obiekty dawnego miasta Kazimierz związane z kulturą żydowską, fortyfikacje i wiele innych. Wszystkie te prace wykonano w okresie dwudziestopięcioletniej (1978-2003) działalności SKOZK i pod jego patronatem. Odnowiono wówczas całkowicie ponad 200 zabytków, a w 1300 przeprowadzono częściowe prace remontowo-konserwatorskie.
"Ekspozycja - czytamy w katalogu wystawy - ma przypomnieć, jak pieczę nad krakowskimi pamiątkami sprawowali nasi poprzednicy, poinformować jak to się odbywa dziś, a zarazem przygotować obecną młodzież i dzieci do kontynuacji działań Ojców".
Wystawa czynna do końca sierpnia br.

Memoriae donatorum

Wystawę "Memoriae donatorum" przygotował Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie w hołdzie swoim ofiarodawcom, dzięki których hojności powstała kolekcja Gabinetu. Zasadniczą podstawą zbiorów Gabinetu są kolekcje Czapskiego, Zakrzewskiego, Halamy, Biesiadeckiego, a także pojedyncze darowizny ofiarodawców, będące czasami obiektami najwyższej klasy. Znajdują się tu monety, medale i banknoty polskie, interesująca kolekcja monet antycznych, a także numizmaty pochodzące z wielu innych krajów.
Sto lat temu, w 1903 roku, rodzina Czapskich ofiarowała Gminie Miasta Kraków budynek muzealny wraz z całym wyposażeniem i zabytkami stanowiącymi zbiory Emeryka Hutten-Czapskiego. Dar obejmował przede wszystkim ponad 11 tysięcy numizmatów skatalogowanych i opracowanych własnoręcznie przez E. Hutten-Czapskiego. Do Gabinetu napływały i napływają do dziś liczne dary, obejmujące niekiedy kilka tysięcy obiektów. Warto uświadomić sobie, że na osiem monet z kolekcji muzealnej siedem to dary. W ostatnich latach przekazano np. część tzw. skarbu krakowskiego z I połowy XIII wieku.
Wystawa znakomicie obrazuje historię polskiego mennictwa od zarania jego dziejów aż po rok 1795. W ekspozycji znalazły się także monety antyczne - od greckich po bizantyńskie. Ukazane obiekty należą do rzadkich, a nawet unikalnych, wśród nich pokazano tak cenne, jak solid Juliana Apostaty, denar Bolesława Chrobrego typu "Gnezdun civitas", floren Władysława Łokietka, studukatówka Zygmunta III. Zaciekawienie budzi gablota osobliwości. Umieszczono w niej m.in. kolię z 83 denarków piastowskich (Bolesława Krzywoustego, Władysława II) stanowiącą część skarbu ze Smolic odkrytego w 1884 r., a także mikroskopijną monetę - najmniejszą monetkę wykonaną ze złota o wartości 1/32 dukata ryskiego z 1710 r. Wystawa przypomina także postacie donatorów, m.in. Wiktora Wittyga, Zygmunta i Stanisława Mineyko, Edmunda i Bronisławę Starzeńskich, zwykle kolekcjonerów, naukowców, często o niezwykłych biografiach. Twórcy ekspozycji podkreślają, że "za każdym zbiorem stoi rzetelny wysiłek numizmatyka zabiegającego o zdobycie każdego obiektu i poznającego go na ogół niezmiernie szczegółowo. Temu wysiłkowi, energii, sercu i wielkodusznej ofiarności chcemy oddać hołd prezentowaną wystawą".
Wystawa, której kuratorami są Bogumiła Haczewska i Jarosław Bodzek, czynna jest w Gmachu Głównym MNK (al. 3 Maja 1) do 31 sierpnia br.

(m)


Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny