adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Nowy numer
NR 26 (2816)
29 czerwca 2003


  Spis treści
  Komentarze
  Obraz tygodnia
  Kronika religijna
  Liturgiczne czytania
  tygodnia

  Medytacja biblijna
  ks. Mieczysław Maliński
  Kobiety w Biblii
  Przegląd prasy krajowej
  Przeglad prasy
  zagranicznej

  Notatki
  Wśród książek
  Z płyty na płytę
  Listy
FELIETONY
  Józefa Hennelowa
  Małgorzata Musierowicz
  Ewa Szumańska
  Andrzej Dobosz
  Michał Komar
  Marcin Król
  Stanisław Lem
  Czesław Miłosz
  Jacek Podsiadło

  Tematy miesiąca

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet
Wersja do druku
Napisz komentarzMoja preambuła

Stefan Wilkanowicz


Projekty preambuły do przyszłej Konstytucji Unii Europejskiej doprowadziły mnie do przekonania, że musi się ona opierać na chwalebnej i gorzkiej prawdzie, a nie na pamięci wybiórczej czy niewiele znaczących ogólnikach. Dlatego napisałem własną, dla siebie samego, i tych, którzy myślą podobnie.
Zamierzam się do niej stosować niezależnie od uchwał szacownych gremiów.My, Europejczycy

- świadomi bogactwa naszego dziedzictwa, czerpiącego z dorobku judaizmu, chrze-
ścijaństwa, islamu, greckiej filozofii, rzymskiego prawa oraz humanizmu mającego religijne i niereligijne źródła;

- świadomi wartości cywilizacji chrześcijańskiej, podstawowego źródła naszej toż-
samości;

- świadomi częstego zdradzania tych wartości przez chrześcijan i niechrześcijan;

- świadomi dobra i zła, które nieśliśmy mieszkańcom innych kontynentów;

- opłakujący katastrofę człowieczeństwa spowodowaną przez totalitarne systemy,
zrodzone w ramach naszej cywilizacji.

Chcemy budować naszą wspólną przyszłość

- w oparciu o głęboki szacunek dla każdego człowieka, o uznanie jego niezbywalnej
godności;

- przekonani, że każdy człowiek jest ważny i potrzebny, że każdemu należy zapew-
nić realizację jego praw i od każdego wymagać spełnienia jego powinności;

- świadomi zagrożeń płynących z lekceważenia jego godności i praw, wywoływa-
nych przez idee i procesy redukujące jego człowieczeństwo;

- doceniający bogactwo różnorodności i przekonani o konieczności rozwijania wspól-
nej bazy wartości;

- przekonani, że każdy Europejczyk jest odpowiedzialny za rozwój własnej kultury
narodowej i wspólnej kultury europejskiej, która jest naszym wspólnym zadaniem;

- świadomi szczególnej odpowiedzialności Europejczyków za przyszłość ludzkości;

- świadomi wielkich niebezpieczeństw, które jej zagrażają, zwłaszcza klęsk głodów,
wojen i degradacji całych społeczeństw
zobowiązujemy się do usilnych starań o stwarzanie warunków dla rozwoju każdego człowieka, wszystkich społeczności i całej ludzkości.


Stefan Wilkanowicz jest wieloletnim redaktorem miesięcznika Znak i prezesem Fundacji Kultury Chrześcijańskiej "Znak". Napisany przezeń i wykorzystany później przez Tadeusza Mazowieckiego pierwowzór preambuły do obowiązującej Konstytucji RP ukazał się w "Tygodniku Powszechnym" nr 6/1995.


Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny