adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Nowy numer
NR 26 (2816)
29 czerwca 2003


  Spis treści
  Komentarze
  Obraz tygodnia
  Kronika religijna
  Liturgiczne czytania
  tygodnia

  Medytacja biblijna
  ks. Mieczysław Maliński
  Kobiety w Biblii
  Przegląd prasy krajowej
  Przeglad prasy
  zagranicznej

  Notatki
  Wśród książek
  Z płyty na płytę
  Listy
FELIETONY
  Józefa Hennelowa
  Małgorzata Musierowicz
  Ewa Szumańska
  Andrzej Dobosz
  Michał Komar
  Marcin Król
  Stanisław Lem
  Czesław Miłosz
  Jacek Podsiadło

  Tematy miesiąca

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet


Kronika religijna

STOLICA APOSTOLSKA | KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE | ...I W POLSCE


STOLICA APOSTOLSKA

• Jan Paweł II zakończył jednodniową pielgrzymkę do Bośni i Hercegowiny - swoją 101. podróż zagraniczną (zob. obok relację Aleksandry Bajki).

• Papież przewodniczył rzymskim obchodom uroczystości Bożego Ciała. "Spraw, Panie, by każdy z nas posilony Tobą mógł podejmować z ufną nadzieją wszystkie próby życia, aż do dnia, gdy będziesz nam wiatykiem na ostatnią podróż do domu Ojca" - modlił się Jan Paweł II podczas Mszy przed bazyliką św. Jana na Lateranie. Potem z udziałem Papieża odbyła się procesja eucharystyczna do bazyliki Matki Bożej Większej. Warto dodać, że to Jan Paweł II przywrócił tradycję rzymskich procesji Bożego Ciała.

• Kantyk z Księgi Izajasza był przedmiotem rozważań Jana Pawła II podczas środowej audiencji ogólnej na Placu św. Piotra. "W swej ziemskiej oblubienicy, którą jest naród święty, Pan odnajduje tę samą szczęśliwość, jakiej mąż doznaje w ukochanej żonie. Miejsce Boga dalekiego i nadprzyrodzonego, sędziego sprawiedliwego, zajmuje teraz Bóg bliski i zakochany" - powiedział Papież.

• Stolica Apostolska uważa, że potrzebna jest "niezależna międzynarodowa władza, zdolna prowadzić rodzinę ludzką ku pokojowi" i władzą tą powinna być ONZ - stwierdził sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej w wysłanym w imieniu Jana Pawła II liście do sekretarza generalnego Organizacji Kofiego Annana. "Niedawny kryzys iracki - napisał kard. Angelo Sodano - przypomniał raz jeszcze o konieczności większego niż dotąd poszanowania zasad zapisanych w Karcie ONZ, tak aby można było uniknąć akcji jednostronnych, które prowadzą do osłabienia prawa międzynarodowego i zawartych porozumień".

• Jan Paweł II spotkał się z pracownikami szpitala w Bielsku-Białej, w którym pracował jego brat Edmund Wojtyła (szpital od niedawna nosi imię brata Papieża.) Na złożone zaproszenie do Bielska-Białej Papież z obawą w głosie zapytał, czy do szpitala... Zebrani odpowiedzieli gromkim: "Nie!". Urodzony w 1906 r. Edmund Wojtyła zmarł w 1932 r. na szkarlatynę, którą zaraził się od pacjentki.KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Zastrzeżenia do projektu konstytucji UE zgłosił Komitet Wykonawczy Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE). W opublikowanym 19 czerwca komunikacie napisano, że w preambule winno znaleźć się odniesienie do wkładu chrześcijaństwa, "bez którego Europa nie byłaby tym, czym jest", a także odwołanie do Boga, stanowiące "gwarancję wolności i godności osoby ludzkiej". Jednocześnie biskupi z zadowoleniem przyjęli nawiązanie do dziedzictwa religijnego Europy. Cieszy ich też art. 51, w którym Unia zobowiązuje się respektować status Kościołów i związków wyznaniowych oraz podejmować z nimi stały i otwarty dialog. Katalog wartości, zawarty w art. 2 projektu ("szacunek dla godności człowieka, wolność, demokracja, równość, państwo prawa i szacunek dla praw człowieka") jest zaś - zdaniem COMECE - "odbiciem chrześcijańskiej antropologii i nauczania społecznego Kościoła".

Projekt preambuły do konstytucji UE "jest do przyjęcia jako wartościowa propozycja, choć zawiera poważne braki" - uważa z kolei kard. Roberto Tucci. W wypowiedzi dla Radia Watykańskiego, jego były dyrektor generalny oświadczył, że "nie tylko dla katolików, ale również ludzi kultury stojących daleko od Kościoła wydaje się czymś absurdalnym nie mówienie wprost o korzeniach judeo-chrześcijańskich". Natomiast przewodniczący Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich (ZdK) Hans Joachim Meyer twierdzi, że jako jeden z celów Unii należy przyjąć w art. 3 traktatu ochronę rodziny i małżeństwa. Jego zdaniem niezrozumiałe jest, że projekt mówi o prawach dzieci, natomiast nie wspomina o małżeństwie i rodzinie.

• Szef Komisji badającej kulisy skandali pedofilskich w Kościele USA podał się do dymisji, oskarżając biskupów o działania na wzór mafii. Frank Keating zaznaczył, że "nie żałuje ani jednego słowa. (...) Jak inaczej nazwać niestawianie się przed ławą przysięgłych, ukrywanie nazwisk winnych pedofilii, lawirowanie wokół prawa, szukanie dziur, kłamstwa, milczenie i obłudę. To nie jest mój Kościół, to organizacja mafijna" - tłumaczył były gubernator Oklahomy. Raport komisji, powołanej na życzenie biskupów, zostanie opublikowany w najbliższych tygodniach. Media twierdzą, że zawierać będzie surową ocenę działalności biskupów.

• W Ugandzie postrzelono polskiego misjonarza, o. Bogusława Żero, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zakonnik wpadł w zasadzkę rebeliantów z Armii Oporu Pana (LRA), której przywódca wydał kilka dni temu rozkaz mordowania księży i zakonnic oraz napadania na misje katolickie. "Misje stały się bożymi bastionami - powiedział o. Giulio Albanese, dyrektor agencji Misna, który niedawno wrócił z Ugandy - Schroniło się w nich wiele dzieci. Gdyby zostały w wioskach, porwaliby je rebelianci. Do tej pory uprowadzili 20 tys. nieletnich, zmuszając do walki przeciwko rządowi". W liczącej ponad 22 mln mieszkańców Ugandzie 45 proc. obywateli to katolicy.

• 30 zakonnic z chińskiej prowincji Habei będzie pomagać lekarzom i pielęgniarkom w opiece nad chorymi na SARS - poinformowała siostra Li Haiyan, lekarka z diecezji Baoding. "Jasne, że mamy obawy. Ale mamy też wiarę w Boga. Śmierć jest jedynie przejściem do innego stadium życia. Teraz, gdy mamy szansę pomóc rodakom, warto z niej skorzystać i poświęcić siebie dla innych" - powiedziała agencji UCAN....I W POLSCE

• Do portu we Władysławowie wpłynął, łamiąc polskie prawo, holenderski statek - klinika aborcyjna Langenort (22 czerwca). "To statek śmierci. Jeśli mówimy nieraz o katastrofie ekologicznej, podobną analogię możemy dostrzec w związku z tym statkiem - jest symbolem katastrofy antropologicznej" - tak fakt ten skomentował sekretarz Episkopatu Polski bp Piotr Libera. "Jesteśmy gościnni, serdeczni, przyjaźni, ale żądamy poszanowania naszych wartości, a nie narzucania nam obcych" - napisali w liście protestacyjnym Kaszubi zrzeszeni w Stowarzyszeniu Ziemi Puckiej.

Akcję zorganizowały holenderskie feministki z Fundacji "Kobiety na Falach". Za wpłynięcie do portu bez zezwolenia kapitanatu portu na jednostkę może zostać nałożona kara administracyjna do wysokości 30-krotności krajowej pensji. Na pokład statku Langenort weszła Straż Graniczna. W chwili zamykania tego numeru "TP" poinformowano, że Kontener-gabinet ginekologiczny na statku zostanie zaplombowany, a znajdujące się w nim lekarstwa sprawdzą farmakolodzy.

• O miejscu dla Boga w Europie, czynieniu dobra i eucharystycznym rytmie życia mówili biskupi w uroczystość Bożego Ciała. "Pamiętam, jak po locie Gagarina w kosmos Chruszczow zapewniał, że Boga nie ma, bo kosmonauta go nie widział - powiedział kard. Glemp w Warszawie. - O ile Chruszczow nie dostrzegał Pana Boga w przestrzeni, to Giscard d'Estaing nie dostrzega Go w historii i zabrania wpisać imię Boże w traktacie konstytucyjnym Europy".

• Kard. Angelo Sodano otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. "Watykański sekretarz stanu buduje autorytet Stolicy Apostolskiej, jest zasłużony dla uregulowania stosunków państwo-Kościół w Polsce oraz ułatwił utworzenie UKSW " - uzasadnił przyznanie wyróżnienia rektor uczelni ks. prof. Roman Bartnicki. Podczas pobytu w Polsce kard. Sodano spotkał się z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i premierem Leszkiem Millerem oraz uczestniczył w procesji Bożego Ciała w Warszawie.

• Fałszowanie informacji i antysemityzm zarzuciła Radiu Maryja Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Zarzuty sformułowane zostały w sprawozdaniu z dwutygodniowego monitoringu rozgłośni (od 27 lutego do 12 marca). Rada przyznaje, że wątki antysemickie "są nie do uniknięcia w telefonicznych wypowiedziach słuchaczy, ale nic nie usprawiedliwia braku właściwych na nie reakcji, zwłaszcza ze strony kapłanów prowadzących audycje". Toruńska rozgłośnia podawała także wielokrotnie "w świadomy sposób fałszywą informację" o błogosławieństwie, którego w trakcie audiencji generalnej miał udzielić Jan Paweł II dla Radia Maryja i Telewizji Trwam. KRRiT podkreśla, że informację tę zdementował obecny na wspomnianej audiencji z Papieżem bp Leszek Sławoj Głódź, przewodniczący Rady Episkopatu ds. Mediów.

• Zmarła Zofia Tetelowska, współzałożycielka Fundacji im. Brata Alberta ilaureatka Medalu Św. Jerzego (18 czerwca). Miała 82 lata, całe życie mieszkała w rodzinnym dworze w Radwanowicach k. Krakowa, który wraz z gospodarstwem ofiarowała na rzecz sierot upośledzonych umysłowo.


Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny