dotb.gif

„TP”, Nr 25 (2815), 22 czerwca 2003, http://www.tygodnik.com.pl/tp/2815/religia01.php

W Paradyżu obradowała Konferencja Episkopatu


Czy Papież przyjedzie?


Biskupi zgromadzeni na 323. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu zaprosili Jana Pawła II do Polski. Głównym motywem przyszłorocznej pielgrzymki byłoby poświęcenie świątyni Opatrzności Bożej oraz beatyfikacja trojga Polaków.


Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu bp Piotr Libera ujawnił, że Papież mógłby beatyfikować ks. Michała Sopoćkę - spowiednika św. Faustyny, ks. Ignacego Kłopotowskiego - założyciela Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej oraz s. Kolumbę Białecką - założycielkę Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. To nie był jedyny papieski wątek dwudniowego (13-14 czerwca) zebrania plenarnego Episkopatu. W komunikacie końcowym znalazły się słowa podziękowania Ojcu Świętemu "za ważki głos w sprawie miejsca Polski na naszym kontynencie". Biskupi są przekonani, że pozwolił on wielu osobom przezwyciężyć rozterki sumienia i głosować "za" Unią.

Episkopat przyjął zadowoleniem wyniki referendum, ale niepokój biskupów budzi projekt przyszłej konstytucji zjednoczonej Europy: - Kościół ubolewa, że zabrakło tam odniesienia do Boga, jak i tradycji judeochrześcijańskich. Jest to dopiero projekt i mamy nadzieję, że nie jest to ostatnie zdanie - powiedział abp Henryk Muszyński.

Odnosząc się do wyniku referendum, Episkopat przypomniał, że Polacy wzięli na siebie współodpowiedzialność za dalszy proces budowania jedności Europy. "Nasza obecność w Unii Europejskiej będzie próbą polskiego patriotyzmu oraz sprawdzianem głębi naszej wiary i kultury" - czytamy w komunikacie.


Korupcja i bezrobocie

Jednak obrady KEP ponownie zdominowały problemy społeczne. Biskupi nie wahają się mówić o kryzysie państwa. Ich zdaniem "przejawy korupcji, prywaty, kierowania się partyjnym interesem, jak również pogoń za zyskiem za wszelką cenę, winny być zdecydowanie eliminowane z naszego życia społecznego". Na forum Konferencji problem korupcji referował abp Damian Zimoń, który zwrócił uwagę na powszechność zjawiska oraz na rolę mediów w jego ujawnianiu. Poruszył też problem zagrożenia korupcją wśród ludzi Kościoła. Zdaniem metropolity katowickiego, część rządzących może chcieć wykorzystać kwestie związane z finansami i korupcją do walki z Kościołem, dlatego "dawanie na tym polu nawet okazji do podejrzeń o nadużycia byłoby winą moralną". Stąd też postuluje on szczególne wyczulenie na kwestie związane z majątkiem kościelnym, szczególnie tam, gdzie dochodzi do styku instytucji kościelnych i firm czy osób świeckich.

Episkopat zaniepokojony jest także wysokim bezrobociem. Źródło takiego stanu rzeczy biskupi widzą nie tylko w przemianach strukturalnych polskiej gospodarki i globalnej recesji, ale także w niewrażliwości społecznej i chęci bogacenia się niektórych bez żadnych oporów moralnych. Aby pomóc w wyjściu z tej sytuacji, biskupi zapowiedzieli list pasterski na temat sumienia i jego funkcji społecznej.


Pojednanie polsko-ukraińskie

Biskupi dyskutowali także o prowadzonym na forum Kościoła dialogu polsko--ukraińskim. "Ważne jest, by się nawzajem lepiej poznawać i udowadniać, że jesteśmy z grekokatolikami jednym Kościołem" - uważa bp Ryszard Karpiński, odpowiedzialny za kontakty z greckokatolickim episkopatem Ukrainy. Bp Włodzimierz Juszczak, eparcha wrocławsko-gdański obrządku bizantyjsko-ukraińskiego przypomniał wystosowany w maju list biskupów metropolii kijowsko-halickiej, podpisany przez kard. Lubomira Huzara, w którym biskupi greckokatoliccy z Ukrainy wezwali do wzajemnego pojednania między Polakami i Ukraińcami.


Nowy rzecznik Episkopatu

Nowym rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski został ks. Józef Kloch, 44-letni twórca internetowego serwisu informacyjnego "Opoka". Zastąpił na tym stanowisku jezuitę, o. Adama Schulza. Ks. Kloch, który jest wykładowcą filozofii nauki i zastosowań informatyki na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, obejmie funkcję 1 lipca. Już zapowiedział, że będzie chciał usprawnić kontakt z mediami, m.in. wykorzystując nowoczesne środki przekazu, takie jak internet.

Episkopat wybrał także nowego krajowego asystenta kościelnego Akcji Katolickiej. Biskupa Piotra Jareckiego zastąpił na tym stanowisku biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusz Leszczyński.

Biskupi zapowiedzieli ponadto reformę duszpasterstwa Polonii - przy Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie ma powstać Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Emigracji. Chcą także zmienić w kalendarzu rangę liturgicznych wspomnień św. Faustyny i św. Józefa Sebastiana Pelczara z dowolnych na obowiązkowe. Zmiana nastąpi dopiero po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską.

Episkopat nie zajął się natomiast - wbrew wcześniejszym zapowiedziom - przygotowanym przez Radę ds. Środków Społecznego Przekazu projektem uregulowań prawnych dotyczących obecności duchownych w mediach świeckich (projekt przewidywał m.in., że duchowny, który wypowiadałby się w mediach świeckich, musiałby otrzymać zgodę przełożonego - biskupa w przypadku księży diecezjalnych, lub prowincjała w przypadku zakonników). Jak dowiedział się "TP", zastrzeżenia wobec projektu wyraziła Rada Prawna Episkopatu.

ASk/KAI

© 2003 Tygodnik Powszechny. Kontakt: redakcja@tygodnik.com.pl