adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Nowy numer
NR 25 (2815)
22 czerwca 2003


  Spis treści
  Komentarze
  Obraz tygodnia
  Kronika religijna
  Liturgiczne czytania
  tygodnia

  Medytacja biblijna
  ks. Mieczysław Maliński
  Kobiety w Biblii
  Przegląd prasy krajowej
  Przeglad prasy
  zagranicznej

  Notatki
  Wśród książek
  Z płyty na płytę
  Listy
FELIETONY
  Józefa Hennelowa
  Małgorzata Musierowicz
  Ewa Szumańska
  Andrzej Dobosz
  Michał Komar
  Marcin Król
  Stanisław Lem
  Czesław Miłosz
  Jacek Podsiadło

  Tematy miesiąca

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet


Kronika religijna

STOLICA APOSTOLSKA | KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE | ...I W POLSCE


STOLICA APOSTOLSKA

• O dramacie uchodźców na świecie oraz o nowej fali przemocy w Ziemi Świętej mówił Jan Paweł II w rozważaniach przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. Papież przypomniał, że 20 czerwca przypada Światowy Dzień Uchodźcy, a tragedia uchodźców wymaga od wspólnoty międzynarodowej zaangażowania w leczenie nie tylko objawów, ale przede wszystkim przyczyn zjawiska (przez zapobieganie konfliktom, wspieranie sprawiedliwości i solidarności). Jan Paweł II wezwał wspólnotę międzynarodową, aby wspierała wysiłki pokojowe w Ziemi Świętej. "Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia" - podkreślił Papież.

• O sytuacji rodziny w Europie i potrzebie obrony jej praw mówił Jan Paweł II na spotkaniu z przewodniczącymi komisji ds. rodziny Episkopatów naszego kontynentu (13 maja). Papież skrytykował godzącą w rodzinę mentalność "sprzyjającą rozwodom, antykoncepcji i aborcji". Jednocześnie przyznał, że wiele rodzin chrześcijańskich żyje "wzajemnym oddaniem w miłości małżeńskiej i rodzinnej w sposób godny podziwu, przezwyciężając trudności i przeciwności". "Właśnie z tego całkowitego oddania wypływa szczęście małżonków, kiedy zachowują oni wierność miłości małżeńskiej aż do śmierci i otwierają się z ufnością na dar życia" - podkreślił Jan Paweł II. Zdaniem Papieża "duszpasterstwo rodzin jest dziś zadaniem priorytetowym", zaś troska o rodzinę i sprzyjanie kulturze życia jest także obowiązkiem przywódców narodów i ustawodawców.

• W dziedzinie ekologii niezbędny jest szacunek dla Bożego dzieła stworzenia - przypomniał Papież w ogłoszonym 11 czerwca orędziu do ekumenicznego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I z okazji V międzynarodowego sympozjum ekologicznego. Cykliczne sympozjum, którego inicjatorem i patronem jest honorowy zwierzchnik prawosławia, odbyło się w tym roku na statku na Bałtyku, a rozpoczęło się 2 czerwca w Gdyni. Zdaniem Papieża stawianie czoła wyzwaniom ekologicznym wymaga - bardziej niż rozwiązań ekonomicznych i technologicznych - przemiany serca, która pozwoli odrzucić szkodliwe wzory konsumpcji i produkcji.

• "Ducha Europie musi nadawać Chrystus!" - napisał Jan Paweł II w liście z okazji rozpoczęcia w Austrii Środkowoeuropejskiego Dnia Katolików: "Istnieje potrzeba, aby Europa przypomniała sobie swoją chrześcijańską tożsamość i ożywiła ją. Dopiero wtedy będzie mogła przekazywać światu te wartości, na których opiera się pokój między narodami, sprawiedliwość społeczna i solidarność międzynarodowa".

• Nominacje. Papież mianował abp. Silvano Tomasiego stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Biurze ONZ w Genewie i przy Światowej Organizacji Handlu.

n "Nie przerwiemy dialogu z islamem" - oświadczył przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Abp Michael Louis Fitzgerald odniósł się do wypowiedzi imama rzymskiego meczetu, który wezwał do świętej wojny z wrogami islamu "w Czeczenii, Palestynie i w innych częściach świata". "Jestem pewien, że nie wszyscy podzielają takie poglądy" - powiedział angielski arcybiskup kurialny.KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Konwent Europejski przyjął projekt traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej - bez odniesienia do Boga i chrześcijaństwa. W preambule zamieszczono odwołanie do "dziedzictwa kulturowego, religijnego i humanistycznego Europy, które, zawsze w niej obecne, umocniło w życiu jej społeczeństw postrzeganie centralnej roli osoby ludzkiej i jej nienaruszalnych i niezbywalnych praw, a także szacunek do prawa". Projekt przesłano szefom rządów i państw do konsultacji. Konwent jednak zalecił im, aby nie zgłaszali poważniejszych uwag. Traktat wejdzie w życie najwcześniej w 2006 r.

Dla chadeckiego członka Konwentu Elmara Broka wspomniane sformułowanie z preambuły jest "minimum, a nie optimum", ale "umacnia element religijny" w Traktacie. Choć nie wymieniono z nazwy chrześcijaństwa, to jednak "rekompensatą" było - zdaniem Broka - skreślenie innych prądów "od Zeusa i Jupitera do Woltera" (chodzi o tradycję grecką i rzymską oraz dorobek Oświecenia z wcześniejszej wersji preambuły).

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) uznała za "wyraźny postęp" odwołanie do religijnego dziedzictwa Europy. Jednocześnie wyraziła ubolewanie, że w preambule nie znalazło się miejsce na wymienienie chrześcijaństwa ani na invocatio Dei. "Z wielkim zadowoleniem" Komisja przyjęła natomiast fakt, że w dokumencie zagwarantowano status prawny Kościołów i wspólnot wyznaniowych. Stanowi to - zdaniem COMECE - fundament pod przyszłą współpracę między Kościołami a instytucjami UE.

W sprawie preambuły udało się osiągnąć kompromis, który można chyba spokojnie zaakceptować - stwierdził z kolei senator Edmund Wittbrodt, polski delegat do Konwentu. "To kolejna próba cenzurowania historii, niekontrowersyjne salonowe ogólniki" - tak preambułę skomentował abp Józef Życiński. Przestrzegł też przed konsekwencjami niewymienienia z nazwy chrześcijaństwa, co "pociąga za sobą niepełną koncepcję godności osoby ludzkiej. Jeżeli mówi się o centralnej roli osoby ludzkiej i jej niezbywalnych prawach, zasadniczym pytaniem pozostanie kwestia, czy te prawa i godność są wynikiem naszych ludzkich konwenansów, czy też wyrazem ładu określonego przez Boga, który nie zależy od ludzkich decyzji. Bez odniesienia do Boga antropologia preambuły pozostaje antropologią niepełną" - podkreślił metropolita lubelski.

• Komisja Biskupów Wspólnoty Europejskiej ogłosiła dokument roboczy w sprawie integracji europejskiej: "Otwórzmy nasze serca". Ponad 20-stronicowy tekst stanowi materiał do dyskusji w kołach kościelnych obecnych i przyszłych krajów członkowskich UE: dotyczy przede wszystkim integracji i rozszerzenia Unii. Ostateczna wersja ma zostać przedstawiona podczas kongresu teologicznego w kwietniu 2004 r. w Santiago de Compostela. Tekst ogłoszono w kilku językach, także po polsku. Komisja prosi o nadsyłanie do 15 listopada komentarzy do sekretariatu COMECE w Brukseli (fax 0032-2-230 33 34 lub w internecie: www.comece.org)....I W POLSCE

• 1 lipca rusza odnowiona TV Puls. Nowy program będzie produkowała firma Mariana Terleckiego Antena 1, z którą umowę podpisała 6 czerwca prowincja oo. franciszkanów - właściciel koncesji. Nowa spółka chce zachować profil telewizji, która reklamowała się jako kanał bez seksu i przemocy, przyjazny rodzinie. Nie będzie również tak "mocno sprofilowana politycznie" jak TV Trwam o. Tadeusza Rydzyka - zapowiada Terlecki. W ramówce ma się znaleźć m.in. "Studio Otwarte" - najpopularniejszy program dotychczasowej TV Puls.

• Transmisją z uroczystości 750-lecia Zjazdu Drohiczyńskiego zainaugurowała działalność TV Trwam (10 czerwca). Od 12 czerwca telewizja nadaje trzy i półgodzinny program (od godz. 18.00). Stałym punktem jest transmisja Apelu Jasnogórskiego z częstochowskiej kaplicy Cudownego Obrazu. O. Rydzyk - prezes fundacji Lux Veritatis (właściciela Trwam) - zapowiedział stopniowe rozszerzanie oferty programowej.

• Pierwsi Męczennicy Polski: Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, zostali ogłoszeni patronami Międzyrzecza. Dekret Papieskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odczytano podczas Mszy sprawowanej 15 czerwca z okazji milenium śmierci Pięciu Męczenników. W uroczystości uczestniczyli biskupi, którzy w pobliskim Paradyżu brali udział w 323. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Dekret Kongregacji zezwala, by liturgiczne wspomnienie Męczenników, które przypada w kalendarzu 13 listopada, obchodzono w Międzyrzeczu jako uroczystość.

• W Szczecinie z inicjatywy Kościoła ewangelicko-augsburskiego powstało Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. ks. Dietricha Bonhoeffera. Ks. Bonhoeffer był jednym z inicjatorów Kościoła Wyznającego, który w latach 30. sprzeciwił się dyskryminacji rasowej w Trzeciej Rzeszy. W 1945 r. zabili go naziści. Największe dzieła teologiczne napisał w Szczecinie.

• Imię biskupa Jana Chrapka, tragicznie zmarłego półtora roku temu w wypadku samochodowym, będzie nosił nowy most na Pilicy w Białobrzegach. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas spotkania biskupa radomskiego Zygmunta Zimowskiego z dyrekcją mazowieckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 225-metrowa przeprawa będzie stanowiła integralną część ośmiokilometrowej obwodnicy białobrzeskiej na trasie z Radomia do Warszawy.


Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny