adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Nowy numer
NR 24 (2814)
15 czerwca 2003


  Spis treści
  Komentarze
  Obraz tygodnia
  Kronika religijna
  Liturgiczne czytania
  tygodnia

  Medytacja biblijna
  ks. Mieczysław Maliński
  Kobiety w Biblii
  Przegląd prasy krajowej
  Przeglad prasy
  zagranicznej

  Notatki
  Wśród książek
  Z płyty na płytę
  Listy
FELIETONY
  Józefa Hennelowa
  Małgorzata Musierowicz
  Ewa Szumańska
  Andrzej Dobosz
  Michał Komar
  Marcin Król
  Jacek Podsiadło
  Stanisław Lem

  Tematy miesiąca

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet


Kronika religijna

STOLICA APOSTOLSKA | KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE | ...I W POLSCE


STOLICA APOSTOLSKA

• Jan Paweł II odbył swoją setną podróż zagraniczną - do Chorwacji (zob. relacja Aleksandry Bajki na str. 19.) Podczas 25 lat pontyfikatu Papież przemierzył ponad milion kilometrów, odwiedzając 129 spośród 194 krajów świata.

• Materialna i polityczna odbudowa Iraku była jednym z tematów półgodzinnej rozmowy Colina Powella z Janem Pawłem II (2 czerwca). Amerykański sekretarz stanu spotkał się w Watykanie także z najbliższymi współpracownikami Papieża: sekretarzem stanu kard. Angelo Sodano i szefem dyplomacji watykańskiej abp Jean-Louisem Tauranem. Rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Joaquin Navarro-Valls poinformował, że mówiono również "o nowych widokach na pokój w Ziemi Świętej i w całym regionie, jakie stworzyła realizacja znanego planu "mapa drogowa"". Według obserwatorów wizyta wysokiej rangi przedstawiciela administracji amerykańskiej ponownie zbliżyła - po okresie ochłodzenia spowodowanego wojną w Iraku - stanowiska Stolicy Apostolskiej i USA w wielu kwestiach międzynarodowych.

• Jan Paweł II wyraził przekonanie, że obecny kryzys izraelsko-palestyński zostanie rozwiązany tylko wtedy, gdy powstaną tam dwa niezależne i suwerenne państwa. W przemówieniu do nowego ambasadora Izraela Odeda Ben-Hura, który 2 czerwca złożył listy uwierzytelniające, Papież potępił przemoc i terror jako środki osiągania celów politycznych. Jednocześnie zaznaczył, że "także odwet nie może prowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju". Odnosząc się do prób rozwiązania kryzysu w stosunkach z Autonomią Palestyńską Jan Paweł II pochwalił postawę rządu izraelskiego, który ostatnio poparł proces pokojowy. Papież zaapelował do obu stron o szacunek i solidarność w rozwiązywaniu spornych kwestii: sprawy palestyńskich uchodźców, osiedli żydowskich, wyznaczenia granic oraz zdefiniowania statusu najświętszych miejsc w Jerozolimie. "W żadnym razie decyzje nie mogą zostać podjęte jednostronnie" - powiedział Jan Paweł II.

• Środową katechezę Jan Paweł II poświęcił osobie Jana XXIII - dzień wcześniej przypadła 40. rocznica jego śmierci. "Całe życie niezapomnianego papieża było świadectwem pokoju. Jego pontyfikat okazał się proroctwem pokoju, które w encyklice "Pacem in terris" znalazło dojrzały wyraz, niemal publiczny i powszechny testament" - powiedział Jan Paweł II. Zdaniem Papieża, Jan XXIII przypomina ludziom trzeciego tysiąclecia, że "tajemnica pokoju i radości leży w głębokim i stałym zjednoczeniu z Bogiem".KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Katoliccy biskupi krajów UE domagają się uznania dziedzictwa chrześcijańskiego i odwołania do Boga w przyszłej konstytucji zjednoczonej Europy. List do przewodniczącego Konwentu Europejskiego, Valery'ego Giscarda d'Estaing, wystosował w tej sprawie bp Josef Homeyer. Przewodniczący Komisji Biskupów Wspólnoty Europejskiej (ComECE) wyraził zdumienie, że w przedstawionym przez prezydium Konwentu projekcie preambuły nie ma wzmianki o chrześcijaństwie, choć tekst zawiera "całą listę ważnych elementów" cywilizacji europejskiej. "Nikomu nic nie umniejszając, żadna inna religia czy prąd filozoficzny w Europie nie miały takiego wpływu jak chrześcijaństwo" - napisał bp Homeyer. Przewodniczący ComECE apeluje także, aby w preambule znalazło się odwołanie do Boga, przypominając, że konstytucje Niemiec i Polski dowiodły, iż takie odniesienie nie musi nikogo dyskryminować.

Wprowadzenie do preambuły wyraźnych odniesień do Boga i chrześcijaństwa zaproponowali także polscy członkowie Konwentu: Edmund Wittbrodt i Marta Fogler. Polacy proponują, aby w passusie nt. dziedzictwa Europy znalazły się "prądy filozoficzne chrześcijaństwa, renesansu i oświecenia" (w projekcie wymienia się jedynie oświecenie). Chcą także dopisać zdanie inspirowane polską konstytucją: "Przekonani, że zjednoczona Europa będzie się opierać na takich podstawowych wartościach, jak tolerancja i godność człowieka, będących wartościami tych, którzy wierzą w Boga jako źródło prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i tych, którzy nie podzielają takiego przekonania, ale szanują te uniwersalne wartości wyprowadzając je z innych źródeł...".

• Kościół w Hong Kongu uczcił 14. rocznicę masakry na pekińskim placu Tienanmen czuwaniem modlitewnym. Nabożeństwu, w którym wzięło udział ok. 50 tys. ludzi, przewodniczył biskup Joseph Zen Ze-kiun. Tych, którzy stracili życie w pokojowej walce o demokrację, ordynariusz Hongkongu nazwał męczennikami.

• W Wilnie przedstawiono odrestaurowany oryginał obrazu "Jezu, ufam Tobie!", namalowanego przez Eugeniusza Kazimirowskiego pod dyktando św. Faustyny. Komisja do spraw zabytków Kurii Archidiecezji Wileńskiej wysoko oceniła pracę konserwatorów....I W POLSCE

• "Naród jasnym, czytelnym głosem domaga się tego, by Polska znalazła się w miejscu, w którym była od tysiąca lat" - tak skomentował nieoficjalne wyniki referendum unijnego abp Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański. "Decyzja ta przybliża wypełnienie dziejowej sprawiedliwości, o której mówił Jan Paweł II w swoim przemówieniu podczas ostatniej pielgrzymki narodowej Polaków. Cieszy fakt, że Polacy wsłuchali się w głos Papieża i Episkopatu, którzy wzywali do budowania jedności Europy" - powiedział rzecznik Episkopatu o. Adam Schulz. "Doskonałą manipulacją" nazwał wyniki o. Tadeusz Rydzyk. Słowa wielkiej wdzięczności za patronowanie przez Kościół i Papieża integracji naszego kraju z UE wyraził prezydent Aleksander Kwaśniewski.

• Dlaczego biskupi nie zajęli w sprawie referendum europejskiego tak jasnego stanowiska jak Jan Paweł II? - takie m.in. pytanie padło podczas debaty "Tożsamość polska, tożsamość europejska" zorganizowanej 3 czerwca w cyklu "Rozmowy w KAI". "Stanowisko Episkopatu Polski w tej sprawie to wynik kompromisu" - powiedział sekretarz Konferencji Episkopatu bp Piotra Libera. Jego zdaniem, biskupi do rozmowy o integracji "przynieśli na plecach" problemy, z którymi spotykają się na co dzień w parafiach. "Papież ma perspektywę Wiecznego Miasta, widzi i może więcej. Nam nie do końca udało się uwolnić od emocji" - przyznał bp Libera.

• Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I otworzył w Gdyni międzynarodowe sympozjum "Morze Bałtyckie: wspólne dziedzictwo, wspólna odpowiedzialność" (2 czerwca). Sympozjum odbyło się na pokładzie statku "Ocean Monarch", zacumowanego w porcie gdyńskim. Oprócz honorowego zwierzchnika prawosławia uczestniczył w nim m.in. kard. Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan. Celem sympozjum było "zwrócenie uwagi na powiązanie między nauką, religią i środowiskiem w kontekście Morza Bałtyckiego". Pierwszy, gdyński etap, przebiegał pod hasłem: "Odpowiedzialność za środowisko naszego życia: Właściciele czy kapłani stworzenia?" (kolejne odbędą się w Tallinie, St. Petersburgu, Helsinkach i Sztokholmie).

Międzynarodowe konferencje "Religia, Nauka, Środowisko" zainicjował patriarcha Batłomiej I. Pierwsze sympozjum odbyło się w 1995 roku na Morzu Egejskim. Kolejne: na Morzu Czarnym, na Dunaju i na Adriatyku. 1 czerwca patriarcha Bartłomiej I wraz z metropolitą gdańskim abp. Tadeuszem Gocłowskim przewodniczyli ekumenicznemu nabożeństwu w gdyńskim kościele ojców redemptorystów.

• Ponad 400 przełożonych zakonnych z całej Polski dyskutowało na Jasnej Górze o zaangażowaniu osób konsekrowanych na rzecz najuboższych. Podczas spotkania odbyła się prezentacja przygotowanego przez obie Konferencje Wyższych Przełożonych (zakonów męskich i żeńskich) dokumentu nt. życia konsekrowanego w Polsce u progu III tysiąclecia.

• Po raz pierwszy Caritas Polska uhonorowała nagrodą "Ubi Caritas" osoby i instytucje zaangażowane w działalność charytatywną. Spośród zgłoszonych przez diecezjalne Caritas osób i instytucji nagrodzono Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie - w kategorii "sponsoringu", Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie - w kategorii "współpraca z Caritas" oraz Marię Dzieduszycką - w kategorii "świadectwa Caritas".


Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny