adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Nowy numer
NR 21 (2811)
25 maja 2003


  Spis treści
  Komentarze
  Obraz tygodnia
  Kronika religijna
  Liturgiczne czytania
  tygodnia

  Medytacja biblijna
  ks. Mieczysław Maliński
  Kobiety w Biblii
  Przegląd prasy krajowej
  Przeglad prasy
  zagranicznej
  Notatki
  Wśród książek
  Z płyty na płytę
  Listy
FELIETONY
  Józefa Hennelowa
  Małgorzata Musierowicz
  Ewa Szumańska
  Andrzej Dobosz
  Michał Komar
  Marcin Król
  Jacek Podsiadło
  Stanisław Lem

  Tematy miesiąca

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet


Kronika religijna

STOLICA APOSTOLSKA | KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE | ...I W POLSCE


STOLICA APOSTOLSKA

• Jan Paweł II przyjął doktorat honoris causa rzymskiego uniwersytetu "La Sapienza" (17 maja). Uroczystość odbyła się w watykańskiej auli Pawła VI. Papież mówił, że zaangażował się w obronę praw człowieka "ze względu na ścisły związek z dwiema zasadami moralności chrześcijańskiej: godnością osoby i pokoju". Zaapelował też o określenie statusu prawnego embrionu jako osoby ludzkiej. "Oby nowy wiek, który zapoczątkował nowe tysiąclecie, był czasem poszanowania praw człowieka, każdego człowieka i całego człowieka" - powiedział Papież. Uniwersytet "La Sapienza" powstał w 1303 r. z woli Bonifacego VIII. Jest największą uczelnią Europy: liczy 142 tys. studentów.

• Papieska Rada Popierania Jedności Chrześcijan i Światowa Rada Kościołów (ŚRK) pracują nad dokumentem o związku między chrztem a przynależnością do konkretnej wspólnoty kościelnej. Wspólna Grupa Robocza omawiała również projekty dokumentów nt. natury i celu dialogu ekumenicznego oraz udziału katolików w krajowych i regionalnych Radach Kościołów. Wnioski zostaną przedstawione na planowanym na luty 2006 r. w Porto Alegre IX Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK, w którym jako obserwatorzy wezmą też udział przedstawiciele papieskiej Rady.

• Narody Zjednoczone bardziej niż kiedykolwiek wcześniej winny zająć główne miejsce w podejmowaniu decyzji dotyczących odbudowy krajów zniszczonych konfliktami - powiedział Jan Paweł II do 12 nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej. Dyplomaci reprezentowali Australię, Zimbabwe, Syrię, Pakistan, Trynidad i Tobago, Etiopię, Łotwę, Fidżi, Burundi, Gruzję, Vanuatu i Mołdawię. Przedstawiciele Vanuatu i Mołdawii są pierwszymi w dziejach ambasadorami tych krajów w Watykanie.

Papież wręczył każdemu dyplomacie tekst przygotowanego dla niego orędzia. W orędziu do ambasadora Łotwy Jan Paweł II wspomniał o konieczności bezpośredniego odwołania się w przyszłej konstytucji europejskiej do religii i chrześcijańskiego dziedzictwa kontynentu. "Byłoby pożądane, aby przy całym szacunku dla świeckiego charakteru państwa, Konstytucja uznała trzy uzupełniające się elementy: po pierwsze, znaczenie wolności religijnej nie tylko w jej aspektach indywidualnych i zbiorowych, ale także w wymiarze instytucjonalnym; po drugie, potrzebę dialogu i konsultacji między Unią Europejską a wspólnotami wiernych oraz po trzecie, szacunek dla statusu prawnego, którym już cieszą się Kościoły i instytucje religijne w państwach członkowskich Unii" - napisał Jan Paweł II.

• Papież przyjął na prywatnej audiencji ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza (15 maja). "Papież jest świetnie zorientowany w sytuacji w naszym kraju, Europie, stosunkach międzynarodowych, a także w Iraku" - powiedział szef MSZ. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, min. Cimoszewicz przyznał, że w kwestii międzynarodowego znaczenia ONZ "Polska i Stolica Apostolska mają identyczne stanowisko".

• Kard. Angelo Sodano przebywał w Kazachstanie na zaproszenie władz tego kraju (16-19 maja). Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej spotkał się z prezydentem Nursultanem Nazarbajewem oraz katolickim duchowieństwem. Poświęcił też kamień węgielny pod nową katedrę. W Kazachstanie żyje ok. 300 tys. katolików, głównie potomków zesłańców z Polski, Niemiec i Ukrainy.KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• W Kazachstanie utworzono metropolię katolicką i regularne diecezje. Dotychczas działały tam administratury apostolskie. Teraz w Astanie powstała archidiecezja Najświętszej Maryi Panny, której podporządkowano diecezje w Ałma-Acie, Karagandzie i Atyrau. Prezydent Nursułtan Nazarbajew uważa, że decyzja Watykanu jest wyrazem uznania dla jego kraju. Rosyjscy komentatorzy twierdzą z kolei, że krok ten pogorszy stosunki z Patriarchatem Moskiewskim, który uważa Kazachstan za swe "terytorium kanoniczne".

• Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola potwierdził poparcie dla Patriarchatu Moskiewskiego w sporze z Watykanem. W rozmowie z włoskim dziennikiem "Il Foglio" honorowy zwierzchnik światowego prawosławia Bartłomiej I powiedział, że utworzenie katolickich diecezji w Rosji w lutym ub. r. nie służy zapewnieniu wiernym opieki duchowej, lecz jest wykorzystywaniem słabości prześladowanego przez dziesięciolecia miejscowego Kościoła prawosławnego. Z kolei wspólnota greckokatolicka na Ukrainie nie stanowi głównego problemu w stosunkach między oboma Kościołami, lecz "bez wątpienia jest jednym z wielu nieporozumień". "Kościół katolicki w przypadku grekokatolików - tak w przeszłości, jak i teraz - posługuje się "metodami tego świata"" - dodał Bartłomiej I. Jednocześnie apele Jana Pawła II o dążenie do jedności obu odłamów chrześcijaństwa określił jako "prawdziwe", a stosunki między katolikami a prawosławnymi w ostatnich latach - wyraźnie lepsze. Warunkiem jedności jest jednak wyrzeczenie się przez Kościół katolicki "nowości", jakie wprowadził po schizmie w 1054 r. (m.in. dogmat o prymacie i nieomylności Papieża czy powstanie Kościoła greckokatolickiego). Zdaniem komentatorów, postawa Bartłomieja I jest próbą załagodzenia napięć między Konstantynopolem a Moskwą, np. w kwestiach jurysdykcji nad prawosławnymi w Estonii i na Ukrainie.

• Kościoły Słowacji wezwały rodaków do udziału w referendum unijnym. Przewodniczący Ekumenicznej Rady Kościołów bp Julius Filo z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przypominał, że nie pójście do referendum jest jednoznaczne z opowiedzeniem się przeciwko UE (by głosowanie było ważne, musiała w nim wziąć udział ponad połowa uprawnionych). Jednocześnie podkreślił, że jest za przystąpieniem Słowacji do UE, aby chrześcijanie jego kraju mogli się jeszcze bardziej przyczynić do tworzenia kanonu wspólnych wartości duchowych. O udział w referendum apelował także przewodniczący Konferencji Biskupów Czeskich, bp František Tondra ze Spiszu. Nie nawoływał jednak do głosowania "za" albo "przeciw", tłumacząc, że jego zdaniem biskupi katoliccy nie powinni zajmować stanowiska w sprawie żadnego referendum. Ostatecznie w dwudniowym referendum wzięło udział ponad 52 proc. uprawnionych do głosowania, a 92,46 proc. z nich opowiedziało się za integracją.

• Katolicy z Australii obchodzili 200. rocznicę odprawienia pierwszej Mszy na kontynencie. W kazaniu wygłoszonym z tej okazji podczas liturgii w katedrze w Sydney abp George Pell przypomniał postać irlandzkiego kapłana Jamesa Dixona, który 15 maja 1803 r. odprawił pierwszą Mszę dla więźniów irlandzkich przebywających w ówczesnej brytyjskiej kolonii karnej. Dziś Kościół katolicki, liczący pięć milionów wiernych, jest największą wspólnotą wyznaniową w Australii....I W POLSCE

• Kraków jest pierwszym z kilkunastu miast świata, w których odbędą się zorganizowane przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych spotkania dedykowane Papieżowi z okazji 25-lecia pontyfikatu. 12 maja w auli Collegium Novum UJ odbyło się międzynarodowe sympozjum "Moja druga ojczyzna". W obradach uczestniczyli kardynałowie Crescenzio Sepe, Joseph Ratzinger oraz Franciszek Macharski, krakowscy biskupi oraz włoscy dyplomaci, parlamentarzyści i kilkudziesięciu watykanistów. Uczestnicy złożyli Papieżowi życzenia z Wieży Zygmuntowskiej w katedrze na Wawelu. Na kilka minut zabrzmiał dzwon Zygmunta, który dzięki łączom telewizyjnym był słyszany w Rzymie.

• Ks. Paweł Stobrawa, dotychczas proboszcz opolskiej parafii pw. świętych Piotra i Pawła, przyjął święcenia biskupie (14 maja). Głównym konsekratorem był abp Alfons Nossol, a współszafarzami byli biskupi pomocniczy: Jan Bagiński i Jan Kopiec.

• Biskup elbląski Andrzej Śliwiński został zawieszony w pełnieniu funkcji biskupich. Specjalny komunikat w tej sprawie wydał nuncjusz apostolski, abp Józef Kowalczyk. Bp Śliwiński "został zobowiązany do powstrzymania się od spełniania funkcji biskupich" po wypadku samochodowym, który spowodował 11 maja w Elblągu. Miał 0,8 promila zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

• Metropolita Wilna kard. Juozas Bačkis otrzymał doktorat honoris causa Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Uroczystość odbyła się 13 maja na UJ w Krakowie. Senat PAT postanowił wyróżnić metropolitę Wilna za "obronę praw człowieka do swobodnego wyznawania wiary we współczesnym świecie, odnowę życia religijnego w odrodzonej Litwie, przywrócenie zasad współżycia społecznego i rodzinnego". W uzasadnieniu stwierdzono również, że kard. Bačkis "świadom wielokulturowej i wielonarodowej tradycji Litwy, dobrze zasłużył się sprawie współpracy polsko-litewskiej, tak ważnej dla przyszłości obu narodów".

• Przy Polskiej Akademii Nauk powstał Komitet Nauk Teologicznych - poinformowano na spotkaniu Kolegium Dziekanów Katolickich Wydziałów Teologicznych Europy Środkowo-Wschodniej w Brennej. Komitet liczyć będzie około 30 uczonych, a jego pierwsze spotkanie odbędzie się 22 maja w Warszawie.


Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny