adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Nowy numer
NR 20 (2810)
18 maja 2003


  Spis treści
  Komentarze
  Obraz tygodnia
  Kronika religijna
  Liturgiczne czytania
  tygodnia

  Medytacja biblijna
  ks. Mieczysław Maliński
  Kobiety w Biblii
  Przegląd prasy krajowej
  Przeglad prasy
  zagranicznej

  Notatki
  Wśród książek
  Z płyty na płytę
  Listy
FELIETONY
  Józefa Hennelowa
  Małgorzata Musierowicz
  Ewa Szumańska
  Andrzej Dobosz
  Michał Komar
  Marcin Król
  Jacek Podsiadło
  Stanisław Lem

  Tematy miesiąca

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet

Listy


List otwarty polskich organizacji pozarządowych wyrażający protest
wobec likwidacji Stowarzyszenia Ratusha przez białoruskie władze


Pod koniec kwietnia 2003 r. byliśmy świadkami kolejnej akcji administracji białoruskiej wymierzonej w legalnie działającą w tym państwie organizację pozarządową. Sąd okręgu grodzieńskiego wytoczył sprawę, której celem jest zakaz dalszej działalności Stowarzyszenia Ratusha. Jako powód podano fakt posiadania przez tę organizację sprzętu poligraficznego bez licencji na prowadzenie działalności wydawniczej. Tymczasem, zgodnie z obowiązującymi na Białorusi przepisami, obowiązek taki dotyczy tylko firm prowadzących działalność komercyjną. Stosowanie tego przepisu wobec organizacji non-profit jest nie tylko jawną szykaną, ale także łamaniem przez organa wymiaru sprawiedliwości obowiązującego na Białorusi prawa.

Podobne działania podjęto również przeciwko innym organizacjom: Agencji Rozwoju Regionalnego Varuta z Baranowicz oraz Młodzieżowemu Związkowi Chrześcijańsko-Społecznemu. Już w czasie zbierania podpisów pod tym listem, podjęto kroki zmierzające do likwidacji organizacji Inicjatywy Obywatelskie z Homla. Wszystkie wymienione wyżej stowarzyszenia są w Polsce znane. Dla wielu polskich organizacji są to wieloletni, sprawdzeni partnerzy, których działalność zasługuje na uznanie i poparcie.

Podjęta przez władze Białorusi akcja delegalizacji pozarządowych organizacji społecznych odbywa się przy jednoczesnym wstrzymaniu rejestracji nowych organizacji. Od początku tego roku nie zarejestrowano ani jednej organizacji pozarządowej.

Takie działania, poprzedzone w przeszłości licznymi represjami wobec Stowarzyszenia Ratusha i wielu podobnych organizacji, stanowią rażące naruszenie międzynarodowych konwencji i elementarnych zasad państwa prawa. Stosowane przez białoruską administrację rządową szykany wobec organizacji pozarządowych są jawnym działaniem państwa przeciw własnym obywatelom. Zdumiewa równocześnie fakt, że takie autorytarne metody podejmują władze, nieustannie powołujące się na demokratyczną legitymację swych działań.

Protestujemy przeciwko likwidowaniu pod byle pretekstem tak potrzebnych białoruskiemu społeczeństwu organizacji pozarządowych. Protestujemy przeciw odbieraniu obywatelom prawa do zrzeszania się. Deklarujemy poparcie dla zainicjowanej przez białoruskie organizacje pozarządowe akcji "Nasza Solidarność", która jest wyrazem protestu wobec działań władz.

Wzywamy władze białoruskie do wstrzymania działań zmierzających do likwidacji Stowarzyszenia Ratusha i innych organizacji pozarządowych oraz do bezwzględnego respektowania prawa do swobodnego stowarzyszania się zawartego w art. 22 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich, ratyfikowanego także przez rząd Białorusi.

Dom Pojednania i Spotkań Św. Maksymiliana Kolbego
Forum Dialogu Między Narodami
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Komunikacji Społecznej
Fundacja Nasza Ziemia
Fundacja Nowy Staw
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Fundacja Wspomagania Wsi
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Spraw Publicznych
Kolegium Europy Wschodniej
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
Polska Akcja Humanitarna
Polska Misja Medyczna
Stowarzyszenie ATTAC Polska
Stowarzyszenie "Jeden Świat"
Stowarzyszenie KLON/Jawor
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
Stowarzyszenie Przeciw Przemocy
Stowarzyszenie Szkoła Liderów
Towarzystwo Demokratyczne Wschód
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne r.

 


Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny