adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Nowy numer
NR 20 (2810)
18 maja 2003


  Spis treści
  Komentarze
  Obraz tygodnia
  Kronika religijna
  Liturgiczne czytania
  tygodnia

  Medytacja biblijna
  ks. Mieczysław Maliński
  Kobiety w Biblii
  Przegląd prasy krajowej
  Przeglad prasy
  zagranicznej

  Notatki
  Wśród książek
  Z płyty na płytę
  Listy
FELIETONY
  Józefa Hennelowa
  Małgorzata Musierowicz
  Ewa Szumańska
  Andrzej Dobosz
  Michał Komar
  Marcin Król
  Jacek Podsiadło
  Stanisław Lem

  Tematy miesiąca

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet


Kronika religijna

STOLICA APOSTOLSKA | KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE | ...I W POLSCE


STOLICA APOSTOLSKA

• W Niedzielę Dobrego Pasterza Jan Paweł II wyświęcił na kapłanów 31 diakonów z rzymskich seminariów. Dziewięciu neoprezbiterów pochodziło ze związanego z Neokatechumenatem seminarium "Redemptoris Mater", a czternastu - z wyższego seminarium duchownego w Rzymie.

• Przemówienie podczas środowej audiencji ogólnej Papież poświęcił pielgrzymce do Hiszpanii. "Od chwili przylotu miałem możność wyrazić szacunek Następcy Piotra dla tej części Ludu Bożego, która od prawie dwóch tysięcy lat pielgrzymuje na ziemi iberyjskiej i odegrała znaczącą rolę w ewangelizacji Europy i świata. Jednocześnie pragnąłem wyrazić moje uznanie dla społecznego postępu tego kraju, zapraszając, by oparty był on coraz bardziej na autentycznych i stałych wartościach, stanowiących cenne dziedzictwo całego kontynentu europejskiego" - powiedział Jan Paweł II.

• Zgodnie z wieloletnią praktyką, Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego przesłała buddystom orędzie na święto Vesakh. Tegoroczne podpisał po raz pierwszy nowy (od 1 października ub.r.) przewodniczący Rady abp Michael L. Fitzgerald. Arcybiskup podkreślił m.in. znaczenie katolickiej modlitwy różańcowej i buddyjskiej Mali w upraszaniu daru pokoju. Mimo zasadniczych różnic w ich formach i treści, zachodzi między nimi "cudowna zbieżność": "Dla katolików Różaniec stanowi najskuteczniejszy środek rozważania życia Jezusa Chrystusa, buddyści zaś stosują Malę do pokonywania 108 grzesznych pragnień, aby osiągnąć stan nirwany. Dla katolików powtarzanie i rozważanie świętych Imion Osób Trójcy Świętej i Matki Bożej podczas odmawiania Różańca wyraża większą chęć naśladowania Ich miłości i współczucia dla innych, zwłaszcza ubogich i pogrążonych w smutku. W waszej tradycji, buddyjskiej, odmawianie Mali pomaga w stawaniu się budowniczym pokoju".

• Pogłoski, jakoby Watykan chciał sprawować kontrolę nad majątkiem sanktuarium św. ojca Pio, zdementował miejscowy ordynariusz. Abp Domenico D'Ambrosio, który wraz z nominacją na ordynariusza archidiecezji Manfredonia-Vieste--San Giovanni Rotondo otrzymał tytuł delegata Stolicy Apostolskiej do spraw sanktuarium kapucyńskiego stygmatyka, stwierdził, że decyzje należy odczytać "jako gest troski i miłości ze strony Jana Pawła II, związanego z postacią i świętością o. Pio". Potwierdził też, że nuncjusz we Włoszech abp Paolo Romeo prowadzi rozmowy w sprawie określenia zakresu jego kompetencji. Wcześniej prasa doniosła o niemal otwartym buncie przeciwko papieskiej nominacji, którą jeden z kapucynów miał określić jako nową falę prześladowań ojca Pio. Joaquín Navarro-Valls jako normalną określił sytuację, że ordynariusz diecezji, na terenie której znajduje się sanktuarium, jest również jego opiekunem z ramienia Stolicy Apostolskiej (jak w Padwie, Asyżu i Loreto). Rzecznik Watykanu zapewnił, że kapucyni nadal będą kustoszami San Giovanni Rotondo.

• W Watykanie przedstawiono Projekt STOQ, zakładający ściślejszą współpracę Kościoła ze światem nauki. Celem projektu, przedstawionego przez przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Kultury kard. Paula Pouparda, jest zbliżenie obszarów badań w dziedzinie teologii, filozofii i nauki. Projekt zakłada m.in. kształcenie osób specjalizujących się w dialogu między religią a nauką. W przedsięwzięcie zaangażowane są trzy uniwersytety: Laterański i Gregoriański oraz Papieskie Ateneum Regina Apostolorum.

• Włoszka prof. Letizia Pani Ermini jest pierwszą kobietą, która stanęła na czele instytucji Stolicy Apostolskiej. Jan Paweł II mianował ją przewodniczącą Papieskiej Rzymskiej Akademii Archeologii. Zadaniem tej dykasterii (założonej w 1810 r. przez Piusa VII jako Rzymska Akademia Archeologii) jest wspieranie badań z zakresu archeologii i historii sztuki starożytnej i średniowiecznej.KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Biskupi Hiszpanii zaapelowali do rodaków o "odnowę chrześcijańskich korzeni". "Hiszpania będzie zdolna przekazać światu i Europie bogactwo swojej kultury tylko wówczas, gdy w kraju nastąpi odnowa życia katolickiego" - czytamy w liście pasterskim ogłoszonym po wizycie Jana Pawła II w tym kraju (3-4 maja). W ciągu czterech ostatnich lat liczba uczęszczających do kościoła katolików spadła o 1,5 mln.
• Brak wolności religijnej jest przeszkodą na drodze Turcji do Unii Europejskiej - powiedział w Rzymie komisarz ds. poszerzenia UE Günter Verheugen. Agencja AFP podała, że o poszerzeniu Unii Verheugen rozmawiał w Watykanie m.in. z abpem Jeanem-Louisem Tauranem, szefem watykańskiej dyplomacji. Komisarz przyznał, że sprawa wolności wyznania w Turcji była jednym z tematów rozmowy. "Kościół katolicki nie ma w tym kraju żadnych praw" - powiedział Verheugen.

• Były zwierzchnik Wspólnoty Anglikańskiej proponuje ekumeniczne wizyty "ad limina" u Papieża. Emerytowany arcybiskup Canterbury George Carey zgłosił ten wniosek podczas zorganizowanego przez Uniwersytet Laterański sympozjum na temat nauczania Jana Pawła II z okazji 25-lecia pontyfikatu.

• Prymas Kościoła Anglii nie będzie przewodniczył nabożeństwu dziękczynnemu za zwycięską wojnę z Irakiem. Jak donosi dziennik "Daily Telegraph", abp Rowan Williams powiedział, że może odprawić Mszę za ofiary wojny, ale nie będzie przewodniczył żadnym "triumfalistycznym uroczystościom". To odpowiedź na deklaracje premiera Tony'ego Blaira, że "wielki udział" wojsk brytyjskich w operacji należy uczcić w specjalny sposób.

• Nowym przewodniczącym Konferencji Biskupów Brazylii został kard. Geraldo Majella Agnelo. Kardynał oświadczył po wyborze, że nie będzie podejmował samowolnych decyzji, lecz wspólnie ze swymi braćmi w urzędzie zamierza pracować na rzecz "budowy lepszego świata" oraz walczyć z nienawiścią i przemocą w kraju. Urodzony w 1933 r. hierarcha od czterech lat jest arcybiskupem Salvador de Bahia, od października 2000 r. - kardynałem. Pełni też funkcję wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Biskupów Ameryki Łacińskiej CELAM....I W POLSCE

• Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich nie będzie wskazywać członkom katolickich zrzeszeń, jak mają głosować w referendum unijnym - czytamy w wydanym 10 maja stanowisku liderów największych kościelnych ruchów i stowarzyszeń.

• "Musimy w niej być i zrobić swoje" - tak abp Damian Zimoń odpowiedział na pytanie o wejście Polski do UE. Metropolita katowicki uczestniczył w spotkaniu w Rudzie Śląskiej na temat stosunku Kościoła do problemów społecznych.

n Biskup elbląski Andrzej Śliwiński spowodował kolizję drogową. Według PAP, hierarcha miał 0,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego samochód uderzył w dwa inne; nie było rannych. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi do dwóch lat więzienia.

• Przedstawiciele Kościoła i policji zaapelowali o bezpieczeństwo na drogach. Na konferencji prasowej policjanci informowali, że w ub. r. na drogach zginęło prawie 6 tys. osób. Bp Marian Duś, delegat Konferencji Episkopatu ds. duszpasterstwa policji, przypomniał, że nieprzestrzeganie przepisów drogowych jest złamaniem przykazania "Nie zabijaj". 11 maja w parafiach modlono się za kierowców i użytkowników dróg.

• Wzajemne poznanie, głębsze zrozumienie, wymiana doświadczeń i wspólna modlitwa - to program współpracy między wspólnotami Kościoła katolickiego w Polsce i greckokatolickiego na Ukrainie. 8 i 9 maja w Lublinie obradowały zespoły ds. wzajemnych kontaktów powołane przez Episkopat Polski i Synod Biskupów Metropolii Kijowsko-Halickiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. W komunikacie zapowiedziano wypracowanie programu i form współpracy hierarchii, środowisk akademickich, a także ruchów i stowarzyszeń.

Obrady zespołów zakończyły lubelskie spotkania polsko-ukraińskie zorganizowane w rocznicę mordów na Wołyniu, ale tamta tragedia nie była tematem dyskusji: "Wołyń w naszych rozmowach pojawiał się jako kontekst historyczny, ale nikt nie chciał wyręczać historyków w dokonywaniu ocen" - powiedział KAI dr Piotr Cywiński, członek zespołu Episkopatu Polski i prezes warszawskiego KIK.

• Publikację nowego tłumaczenia Mszału Rzymskiego zapowiada Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Przewodniczący obradującej w Warszawie Komisji bp Stefan Cichy zapewnił, że prace translatorskie już rozpoczęto, ale z racji olbrzymich rozmiarów księgi, trudno dokładnie określić datę wydania.


Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny