adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Nowy numer
NR 18 (2808)
4 maja 2003


  Spis treści
  Komentarze
  Obraz tygodnia
  Kronika religijna
  Liturgiczne czytania
  tygodnia

  Medytacja biblijna
  ks. Mieczysław Maliński
  Kobiety w Biblii
  Przegląd prasy krajowej
  Przeglad prasy
  zagranicznej
  Notatki
  Wśród książek
  Z płyty na płytę
  Listy
FELIETONY
  Józefa Hennelowa
  Małgorzata Musierowicz
  Ewa Szumańska
  Andrzej Dobosz
  Michał Komar
  Marcin Król
  Jacek Podsiadło
  Stanisław Lem

  Tematy miesiąca

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

JAZZ W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet
Wersja do druku
Napisz komentarzApostoł mediów

Ks. Mariusz Krawiec SSP


27 kwietnia, wśród pięciorga innych Włochów, został beatyfikowany ks. Jakub Alberione (1884-1971) - pierwszy w dziejach Kościoła błogosławiony dlatego, że posługiwał się mediami w przekazie wiary.

Historia rozpoczyna się w 1913 r, w północnowłoskim mieście Alba. Ks. Jakub Alberione, ojciec duchowny w miejscowym seminarium, zostaje redaktorem i reformatorem podupadającego tygodnika diecezjalnego "Gazzetta d'Alba", a rok później zakłada instytucję nazwaną "szkołą drukarską". Mówi: "Chcemy jak Apostołowie głosić Ewangelię i używać do tego celu druku". W diecezji wielu uważa go za wywrotowca. Kapłan, który zamiast trzymać się utartych schematów, przyrównuje gazetę do homilii głoszonej z ambony znajduje jednak oparcie w osobie biskupa Francesco Re.

Wokół szkoły drukarskiej powstaje wspólnota chłopców (15-17 lat), którzy pracują w drukarni, a wieczorami modlą się w prowizorycznej kaplicy. U wejścia stawiają figurę św. Pawła, aby kierować się przykładem Apostoła Narodów. Inspiracji dostarcza List do Rzymian, który czytany jest co wieczór. W 1921 r. grupka uczniów ze szkoły drukarskiej wraz z ks. Alberione składa na ręce ordynariusza diecezji śluby posłuszeństwa, czystości i ubóstwa z intencją oddania swojego życia na rzecz apostolstwa dobrego druku.

W tym czasie Alberione dużo publikuje. Tworzy teologię publicystyki, zawartą w artykułach na łamach biuletynu Unii Współpracowników Dobrego Druku, założonej w 1918 r. Kilka lat później pisze dwie książki: "Apostolstwo druku" i "Apostolstwo wydawnicze", będące przewodnikiem dla młodych drukarzy-

-zakonników, którzy decydują się "głosić Ewangelię pisząc i drukując". Szybko, bo już w 1915 r., rodzi się zalążek żeńskiej wspólnoty. Używając słów założyciela, stają się one "diakonisami słowa Bożego", chodząc od domu do domu i roznosząc to, co publikowały drukarnie ks. Alberione.

Najważniejsza dla ks. Alberione jest Biblia. Drukuje ją na różne sposoby: edycje kieszonkowe za najniższą z możliwych cen, Biblie z komentarzami, historie zbawienia dla dzieci... Mówi: "Nasz wzrost zależy zawsze od tego, na ile naśladujemy Boga, także jako autora i wydawcę. Pisarz znajduje zawsze model do naśladowania w Biblii, wydawca otrzymuje wskazówki patrząc na proces powstawania i rozpowszechniania Biblii, która nie została jedynie spisana i zakonserwowana, ale została przetłumaczona na wszystkie języki i jest rozpowszechniania nieustannie".

Ks. Alberione zakłada wspólnotę zakonną paulistów, których zobowiązuje do głoszenia Dobrej Nowiny przy użyciu współczesnych środków komunikacji. Z podobnym celem rodzi się wspólnota sióstr Córek św. Pawła, a potem siostry Uczennice Boskiego Mistrza (poświęcają się w większym stopniu modlitwie) i Unia Współpracowników Paulińskich - skupiająca świeckich, pracujących na rzecz apostolstwa wydawniczego.

Gdy pojawia się radio, film i telewizja, Alberione zakłada w Rzymie w 1939 r. "San Paolo Film" - instytucję zajmującą się produkcją i dystrybucją filmów. "Środki techniczne, maszyna drukarska, aparat do projekcji filmów, radioodbiornik itd., są przedmiotami świętymi ze względu na cel, jakiemu służą. Maszyna zamienia się w ambonę, biurko pisarza, pokój technika, księgarnia zamieniają się w świątynie" - wyjaśnia. Przed śmiercią uczestniczy jeszcze w obradach Vaticanum II. Z radością przyjmuje dekret "Inter Mirifica", potwierdzający doniosłość środków społecznego komunikowania w misji Kościoła. Znajduje akceptację dzieła, jakie zapoczątkował, i swojego kapłaństwa, ukierunkowanego na służbę Ewangelii przy użyciu mediów.


Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny