dotb.gif

„TP”, Nr 18 (2808), 4 maja 2003, http://www.tygodnik.com.pl/tp/2808/religia02.phpEpiskopat Węgier mówi Unii "tak"


My, węgierscy biskupi katoliccy, powodowani służbą Kościołowi i miłością wobec naszego ludu, poczuwamy się do obowiązku, by opublikować oświadczenie dotyczące kwestii przystąpienia do Unii Europejskiej. Odwagi przydaje nam przynaglenie Papieża Jana Pawła II, by "budować wspólny europejski dom", w którym nawzajem "czerpiąc z wartości Wschodu i Zachodu" można stworzyć dla ,,wszystkich ludów" zamieszkujących Europę przyszłość godną człowieka.

Zdajemy sobie sprawę, że to przystąpienie łączy się z trudnościami i ofiarami, ale wierzymy w Boga troszczącego się o każdego człowieka i ufamy, że w większej wspólnocie Europy zrodzi się świat "sprawiedliwszy i bardziej braterski" niż obecny.

My Węgrzy od przeszło tysiąca lat jesteśmy Europejczykami. Św. Stefan państwo naszych przodków wprowadził do rodziny równoprawnych państw. Ówczesna Europa już od wieków była chrześcijańska, a jednak nowe ludy, wśród nich i Węgrzy, przyczyniły się do odnowy życia chrześcijańskiego. To właśnie chrześcijaństwo przez tysiąc lat decydowało, wśród wielu trudności, o historii i o kulturze naszego narodu. Wierzymy, że również w przyszłości zachowamy, o ile tylko sami będziemy chcieli, naszą tożsamość narodową. Ufamy, że w zjednoczonej Europie będziemy mogli bardziej pomóc naszym węgierskim siostrom i braciom żyjącym poza granicami kraju, bo wszak i oni są pełnoprawnymi dziedzicami wspólnej węgierskiej przeszłości.

Konflikty XX wieku dowiodły, że pozostawione sobie samym małe narody i ludy są tylko igraszką wielkich mocarstw. Dlatego, jeśli nie staniemy się twórczym członkiem zjednoczonej Europy, wówczas rychło możemy się znaleźć w sidłach innych mocy. Wraz z 320 milionami obywateli, członków Unii Europejskiej, 130 milionów mieszkańców dziesięciu krajów stojących u progu przystąpienia do zjednoczonej Europy, z pewnością staną się siłą kształtującą życie kontynentu.

Rozważania nad teraźniejszą sytuacją historyczną i logiczne myślenie dowodzą, że należy poprzeć dążenie europejskich ludów do zjednoczenia.

Proponujemy więc naszym wiernym katolikom, ale także wszystkim obywatelom Węgier, by decydując zgodnie z sumieniem i w sposób odpowiedzialny, podczas referendum poparli przystąpienie Węgier do Unii Europejskiej. Konferencja Episkopatu Katolickiego Węgier

Budapeszt, 13 marca 2003 r.

Przełożył o. Józef Puciłowski

© 2003 Tygodnik Powszechny. Kontakt: redakcja@tygodnik.com.pl