adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Nowy numer
NR 17 (2807)
27 kwietnia 2003


  Spis treści
  Komentarze
  Obraz tygodnia
  Kronika religijna
  Liturgiczne czytania
  tygodnia

  Medytacja biblijna
  ks. Mieczysław Maliński
  Kobiety w Biblii
  Przegląd prasy krajowej
  Przeglad prasy
  zagranicznej
  Notatki
  Wśród książek
  Z płyty na płytę
  Listy
FELIETONY
  Józefa Hennelowa
  Małgorzata Musierowicz
  Ewa Szumańska
  Andrzej Dobosz
  Michał Komar
  Marcin Król
  Jacek Podsiadło
  Stanisław Lem

  Tematy miesiąca

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

JAZZ W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet


Kronika religijna

STOLICA APOSTOLSKA | KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE | ...I W POLSCE


STOLICA APOSTOLSKA

• W Wielki Czwartek Jan Paweł II ogłosił swoją 14. encyklikę ("Ecclesia de Eucharistia"), poświeconą Eucharystii (patrz artykuł ks. Adama Bonieckiego na str. 1).

• Encyklika o Eucharystii "ani o milimetr nie cofa dialogu ekumenicznego" - powiedział kard. Walter Kasper. W rozmowie z agencją KNA przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan podkreślił, że Jan Paweł II wręcz "wykracza ponad dotychczasowe sformułowanie prawa kościelnego, gdzie przyjęcie Komunii św. przez niekatolików w wyjątkowych przypadkach dotyczy zagrożenia życia danej osoby lub innych poważnych sytuacji". Tymczasem Papież mówi o "poważnej duchowej potrzebie", która usprawiedliwia przystąpienie niekatolika do Komunii. Zdaniem kard. Kaspera tekst nie zawiera żadnych istotnych zmian w dotychczasowej nauce Kościoła na temat Eucharystii, gdyż brak ku temu podstaw teologicznych. "Na propozycje wspólnego stołu eucharystycznego katolików i protestantów jest jeszcze za wcześnie" - powiedział kardynał, nazywając je ""czekiem bez pokrycia", pod którym kryją się jeszcze istotne różnice dotyczące teologicznego rozumienia istoty sakramentu Eucharystii". Niepokój, że encyklika może się przyczynić do ekumenicznego impasu, wyraziła Rada Kościołów Ewangelickich Niemiec.

• Obrzędy Wielkiego Tygodnia i ich znaczenie dla wiary były tematem katechezy Jana Pawła II podczas środowej audiencji ogólnej. "Męka Chrystusa trwa nadal w dramatycznych wydarzeniach, jakie niestety również w tym czasie trapią wielu mężczyzn i wiele kobiet we wszystkich stronach świata - mówił Papież. -Tajemnica Krzyża i Zmartwychwstania upewnia nas jednak, że ostatnie słowo w ludzkich sprawach nie należy do nienawiści, przemocy, krwi i śmierci. To Chrystus jest ostatecznym zwycięstwem i od Niego powinniśmy wychodzić, jeśli chcemy zbudować dla wszystkich przyszłość prawdziwego pokoju, sprawiedliwości i solidarności".

• Stolica Apostolska podejmuje kroki, które mają umożliwić Papieżowi przekazanie Rosji świętej ikony Matki Bożej Kazańskiej - poinformował rzecznik Watykanu. "Znana jest wola Ojca Świętego przekazania narodowi rosyjskiemu i moskiewskiemu Patriarchatowi prawosławnemu świętej ikony Matki Bożej Kazańskiej, przechowywanej od lat w Watykanie" - oświadczył Joaquín Navarro-Valls. W ten sposób odniósł się do ujawnionej przez media informacji, że podczas sierpniowej podróży Jana Pawła II do Mongolii planowany jest "postój techniczny" w Kazaniu, gdzie Papież spotka się z prezydentem Putinem (jako pierwsza poinformowała o tym nasza stała współpracowniczka, korespondentka radia RMF FM Aleksandra Bajka; patrz "TP" 16/2003). Z kolei premier Włoch Silvio Berlusconi oświadczył, że utoruje Papieżowi drogę do Rosji. Przyznał, że został upoważniony przez Watykan do podjęcia kontaktów w tej sprawie zarówno z władzami Rosji, jak i z Patriarchatem Moskiewskim.


KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Trzy osoby, w tym 14-letni chłopiec, zginęły w ataku terrorystycznym na procesję Drogi Krzyżowej w miejscowości El Dolores w Kolumbii. Tłum ostrzelali prawdopodobnie członkowie lewackich Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii (FARC). Trwająca w tym kraju od 38 lat wojna domowa kosztowała życie ponad 200 tys. osób.

• Iraccy chrześcijanie obawiają się fali muzułmańskiego fundamentalizmu - ostrzega łaciński patriarcha Bagdadu. "Nie wiem, jaka będzie nasza przyszłość, jeżeli wzrosłyby wpływy i naciski ekstremistów. Ale na pewno nie jest to perspektywa demokracji" - powiedział abp Jean Benjamin Sleiman dziennikowi "Avvenire". Arcybiskup skrytykował USA, które łudzą się, iż "z dnia na dzień ludzie mogą zmienić przyzwyczajenia i mentalność, ukształtowane przez wieki". Zdaniem Sleimana "ta wojna to był policzek dla tych ludzi; trzęsienie ziemi, po którym panuje teraz napawająca niepokojem próżnia".

• W wieku 90 lat zmarł w Watykanie kard. Aurelio Sabattani (19 kwietnia). W telegramie do siostry zmarłego Jan Paweł II przypomniał jego kompetencje jako doskonałego kanonisty oraz długoletnią służbę na rzecz Stolicy Apostolskiej. Od lat 70. Sabattani pracował jako sekretarz, a następnie prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej (do 1988 r.). Był też wikariuszem generalnym Papieża dla terytorium Państwa Watykańskiego.

• Kościoły chrześcijańskie w Rumunii przygotują wspólną listę męczenników z okresu prześladowań komunistycznych. Znajdzie się na niej 150 katolików, 120 prawosławnych i 20 protestantów.

• Sekretarz generalny Episkopatu Czech przyznał się do kontaktów z komunistyczną służbą bezpieczeństwa. Prałat Karel Simandl wyraził żal z powodu swego postępowania i gotowość poniesienia odpowiedzialności za popełnione w latach 70. czyny. Biskupi, ze względu na jego późniejszą gorliwą pracę na rzecz Kościoła, nie uznali za konieczne, aby rezygnował z pełnionej dziś funkcji. Ks. Simandl po raz pierwszy był przesłuchiwany przez policję polityczną w wieku 15 lat. Później, gdy nie przyjęto go do seminarium, tajne służby umożliwiły mu wyjazd do Rzymu. Tam ambasada czechosłowacka próbowała nawiązać z nim kontakt. Po rozmowie z przełożonymi Simandl wystosował list do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w którym zrezygnował ze współpracy. Ambasada usiłowała się z nim porozumieć także później, gdy pracował jako urzędnik Kongregacji ds. Biskupów (o czym również poinformował przełożonych). W tym czasie rodzina ks. Simandla w Czechach była przesłuchiwana i szykanowana.


...I W POLSCE

• Nie mamy wątpliwości, że panoszy się prawdziwe zgorszenie i że mamy słaby wpływ na jego ograniczenie" - napisał Prymas Polski w życzeniach na święta Wielkanocne. Wyliczając źródła zgorszenia, kard. Glemp zauważył, że na pierwszym miejscu obywatele stawiają politykę, "upatrując w jej poczynaniach zakłamanie, co widać w oczywisty sposób w ujawnianych korupcjach". Jednak "prosta korupcja to dopiero początek wymyślnej gry o wpływy i interesy". Jednocześnie Prymas zwrócił uwagę, że są dziś "tacy politycy, co nie tylko się nie bogacą, ale autentycznie kochają ludzi, nie tylko ze swojej partii". Wśród źródeł zgorszenia kardynał wymienił też telewizję: według reguł rządzących mediami obrazy powinnny być atrakcyjne: agresja i grzech są "pociągające", zaś pokój i dobro "nudne". Ponadto "telewizja staje się też elementem władzy, wśród której nie brak ideologów wrogich regułom moralnym co do rodziny, małżeństwa i życia". Jednak i w tym przypadku Prymas zastrzegł, że "wśród odpowiedzialnych za środki przekazu nie brak ludzi sumienia". "Musimy zwycięsko przejść przez zgorszenia - zaapelował kardynał. - Nie wolno ulec sugestii, że zło jest tak rozpowszechnione, że nie można się mu przeciwstawić. W początkach naszej wolności i demokracji musimy uwierzyć w dobro, które tworzy harmonię czynów. Zło jest krzykliwe, ale nie powszechne. Powszechne jest dobro".

• Jan Paweł II mianował bpa Jerzego Mazura nowym ordynariuszem diecezji ełckiej. Zastąpi on zmarłego w styczniu bpa Edwarda Samsela. Bp Mazur urodził się w 1953 r. Po maturze wstąpił do seminarium werbistów w Pieniężnie. W latach 80. był misjonarzem w Ghanie. W 1998 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym dla administratury apostolskiej Azjatyckiej Części Rosji (Syberii). Gdy w maju 1999 r. Papież utworzył oddzielną administraturę Syberii Wschodniej z siedzibą w Irkucku, bp Mazur został jej zarządcą, a następnie - 11 lutego 2002 r., wraz z podniesieniem dotychczasowych administratur do rangi diecezji - pierwszym biskupem diecezji św. Józefa w Irkucku. 19 kwietnia 2002 r. wracający z Polski biskup został przymusowo odesłany z lotniska w Moskwie. W Irkucku bpa Mazura zastąpi bp Cyryl Klimowicz, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylewskiej na Białorusi.

• Biskupem pomocniczym w Opolu został ks. Paweł Stobrawa. "Ta szczególna decyzja została podjęta z uwagi na międzynarodowe zaangażowanie ekumeniczne Arcybiskupa Alfonsa Nossola i stan zdrowia dwóch biskupów diecezji opolskiej" - czytamy w komunikacie Nuncjatury. Nowo mianowany biskup ma 56 lat. Dotychczas pełnił obowiązki dziekana rejonowego, a od 1991 r. był proboszczem w parafii pw. św. Piotra i Pawła w Opolu.


Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny