adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Nowy numer
NR 16 (2806)
20 kwietnia 2003


  Spis treści
  Komentarze
  Obraz tygodnia
  Kronika religijna
  Liturgiczne czytania
  tygodnia

  Medytacja biblijna
  ks. Mieczysław Maliński
  Kobiety w Biblii
  Przegląd prasy krajowej
  Przeglad prasy
  zagranicznej
  Notatki
  Wśród książek
  Z płyty na płytę
  Listy
FELIETONY
  Józefa Hennelowa
  Małgorzata Musierowicz
  Ewa Szumańska
  Andrzej Dobosz
  Michał Komar
  Marcin Król
  Jacek Podsiadło
  Stanisław Lem

  Tematy miesiąca

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet


Kronika religijna

STOLICA APOSTOLSKA | KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE | ...I W POLSCE


STOLICA APOSTOLSKA

•"Młodzi trzeciego tysiąclecia, nie lękajcie się ofiarować swego życia jako całkowitej odpowiedzi Chrystusowi! To On i tylko On zmienia życie i dzieje świata" - mówił Jan Paweł II podczas Mszy odprawianej w Bazylice św. Piotra w Niedzielę Palmową. W tym dniu obchodzony był 18. Światowy Dzień Młodzieży. "Pokój jest darem Chrystusa, wyjednanym nam przez ofiarę Krzyża" - powiedział Papież w homilii. Podkreślił, że "aby skutecznie go osiągnąć, trzeba wejść wraz z Boskim Nauczycielem aż na Kalwarię", a najpewniej może nas tam zaprowadzić Maryja. Dlatego tematem papieskiego orędzia na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży są słowa umierającego Jezusa: "Oto Matka twoja!" (J 19,27).

• O pokój w Iraku i Afryce zaapelował Papież podczas środowej audiencji ogólnej. Po katechezie dotyczącej Psalmu 135. Jan Paweł II wspomniał o wojnie w Iraku i masakrach w Demokratycznej Republiki Konga. "Zanosząc do Boga gorącą modlitwę za dusze ofiar, kieruję żarliwy apel do polityków, jak również do wszystkich ludzi dobrej woli, ażeby przy czynnym udziale wspólnoty międzynarodowej zaangażowali się w powstrzymanie przemocy i krzywd, odkładając na bok własny egoizm i interesy grupowe" - powiedział Papież. Jego zdaniem "należy popierać wszelkie starania o pojednanie między narodami kongijskim, ugandyjskim i ruandyjskim, jak i podobne wysiłki odejmowane obecnie w Burundi i Sudanie, w nadziei, że przynieść one mogą święty i upragniony pokój".

• Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej zapewnił, że Kościół pragnie włączyć się w odbudowę Iraku. "W perspektywie odbudowy materialnej, politycznej i społecznej Iraku Kościół katolicki wyraża gotowość przyjścia z niezbędną pomocą, za pośrednictwem swych instytucji socjalnych i charytatywnych. Również diecezje irackie gotowe są udostępnić swe struktury i przyczynić się do sprawiedliwego rozdziału pomocy humanitarnej" - czytamy w komunikacie, ogłoszonym 10 kwietnia.

• Przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax", abp Renato Martino zaproponował opracowanie "konstytucji świata". W artykule opublikowanym w watykańskim dzienniku "L'Osservatore Romano" hierarcha wyjaśnił, że taka regulacja miałaby służyć umocnieniu instytucji i współpracy międzynarodowej. Zdaniem abpa Martino, byłoby "wielkim błędem", gdyby obecne konflikty osłabiły i sparaliżowały działalność instytucji międzynarodowych, przede wszystkim ONZ.

• Jan Paweł II przyjął rezygnację abpa Szczepana Wesołego z posługi biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej i delegata ds. duszpasterstwa emigracji (8 kwietnia). Abp Wesoły pozostanie przewodniczącym Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II oraz zachowuje urząd rektora kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie. Polski hierarcha skończył 76 lat w październiku ub. r.

• Nominacje. Decyzją Jana Pawła II dotychczasowy nuncjusz apostolski w Mozambiku, abp Juliusz Janusz został nuncjuszem na Węgrzech.


KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

•"Wojna całkowicie zniszczyła Irak" - twierdzi nuncjusz apostolski w Bagdadzie. Abp Fernando Filoni powiedział w rozmowie telefonicznej z agencją KNA, że odbudowa kraju wymaga wiele czasu, a najważniejsze jest odtworzenie sektora oświatowego. Wojna nie wyrządziła większych szkód w bagdadzkich parafiach, ale nuncjusz na razie nie zna sytuacji w innych częściach kraju. Abp Filoni nie chciał wypowiadać się na temat dalszych losów Iraku. Powiedział tylko, że ma nadzieję - jak wszyscy Irakijczycy - na "lepszą przyszłość".

• Po wojnie w Iraku stosunki między USA a Watykanem "pozostały dobre, bo opierają się na wspólnych wartościach" - powiedział amerykański ambasador przy Stolicy Apostolskiej. James Nicholson podkreślił w wywiadzie dla "Corriere della Sera", że prezydent Bush i Papież "podzielają naprawdę wiele rzeczy: szacunek dla życia ludzkiego, godności człowieka, wolności religii" oraz "mają zasadniczo taką samą ideę religii: wierzą w Boga i w Jezusa Chrystusa". "W czasie kampanii wyborczej prezydent nie zaniedbywał dwóch rzeczy: biegu po ruchomej taśmie i lektury Biblii. Kolacja mogła poczekać" - dodał dyplomata. Zdaniem Nicholsona wypowiedzi Jana Pawła II podczas konfliktu w Iraku przekonały świat islamski, że "nie wykopano żadnego okopu religijnego". Ambasador twierdzi, że Papież "nigdy nie powiedział, iż wojna jest niemoralna", a "nauczanie Kościoła dopuszcza hipotezę wojny sprawiedliwej, gdy na przykład dany kraj został napadnięty" lub grozi mu atak. "Prezydent Bush uważał, że USA znalazły się w takiej sytuacji. Papież nie podzielał tej opinii" - tłumaczył Nicholson.

• Przed wybuchem konfliktu islamsko-chrześcijańskiego na skutek wojny w Iraku ostrzegł ekumeniczny patriarcha Konstantynopola. "Muzułmanie na Bliskim Wschodzie mogą powiedzieć, że chrześcijanie, którzy przyszli z Zachodu, zabijali nasze dzieci, kobiety, nasz naród i niewinnych ludzi i dlatego musimy z nimi walczyć" - powiedział Bartłomiej I w radiu BBC. Honorowy zwierzchnik światowego prawosławia uważa, że "to ONZ powinna znaleźć ostateczne i pokojowe rozwiązanie konfliktu irackiego".

• Kary śmierci dla działacza katolickiego zażądał kubański prokurator. Ostatecznie Luis Enrique Ferrer Garcia, lider opozycyjnego Chrześcijańskiego Ruchu Wyzwolenia (MCL) został skazany na 28 lat więzienia. Władze komunistyczne oskarżyły go o "przestępstwa przeciw niepodległości i integralności terytorialnej państwa". W procesie sądzono też sześciu innych dysydentów z rejonu Santiago de Cuba, w tym czterech członków MCL. Ostatnio na Kubie zaostrzono represje wobec opozycji: tylko jednego dnia, 7 kwietnia, skazano co najmniej 43 dysydentów na - w sumie - 700 lat więzienia (wyroki od 10 do 27 lat).

• W wieku 91 lat zmarł w Toronto kard. Gerald Emmett Carter. Biskupem został w 1962 r., a rządy duszpasterskie w archidiecezji Toronto sprawował w latach 1978-90. Po jego śmierci kolegium kardynalskie liczy 169 purpuratów, w tym 112 elektorów.


...I W POLSCE

• Jan Paweł II mianował ks. Wojciecha Polaka, rektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, nowym biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej (8 kwietnia). Po przyjęciu sakry biskupiej 38-letni ks. Polak zostanie najmłodszym biskupem na świecie. Biskup-nominat przyjął święcenia kapłańskie w 1989 r. W latach 1989-1991 był wikariuszem w parafii farnej w Bydgoszczy. Następnie studiował teologię moralną w Akademii Alfonsjańskiej przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie obronił pracę doktorską. Od 1998 r. jest adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

• Zdecydowane poparcie dla procesu integracji Polski z Unią Europejską wyrazili zwierzchnicy trzech Kościołów ewangelickich w Polsce. "Z nadzieją odnosimy się do integracji europejskiej jako procesu szanującego lokalną, narodową, a także wyznaniową tożsamość i różnorodność" - napisali ewangeliccy biskupi w zaprezentowanym 10 kwietnia w Warszawie wspólnym oświadczeniu. Stanowisko Kościołów ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-metodystycznego przedstawiono podczas sesji "Jednoczące się Kościoły - Jednocząca się Europa".

• "Uchwała o suwerenności polskiego prawodawstwa w dziedzinie moralności i kultury wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Kościoła, choć jest ona kompromisowym rozwiązaniem" - tak rzecznik Episkopatu o. Adam Schulz SJ skomentował przyjętą przez Sejm 11 kwietnia deklarację nt. integracji Polski z UE. "Kościół rozumie ją w ten sposób, że zawiera ona wolę ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, ochronę małżeństwa rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety oraz wolę ochrony rodziny jako podstawowej komórki społecznej" - dodał rzecznik. "Sejm RP stwierdza, że polskie prawodawstwo w zakresie moralnego ładu życia społecznego, godności rodziny, małżeństwa i wychowania oraz ochrony życia nie podlega żadnym ograniczeniom w drodze regulacji międzynarodowych" - stwierdza uchwała.

• Sąd Gospodarczy w Warszawie ogłosił upadłość Telewizji Familijnej S.A., dotychczasowego producenta oferty programowej TV Puls. Strata spółki wyniosła w 2002 r. 93 mln zł. Bp Błażej Kruszyłowicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Telewizji Familijnej, poinformował, że w ciągu kilku tygodni powinno dojść do porozumienia z nowym inwestorem strategicznym.


Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny