adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Nowy numer
NR 14 (2804)
6 kwietnia 2003


  Spis treści
  Komentarze
  Obraz tygodnia
  Kronika religijna
  Liturgiczne czytania
  tygodnia

  Medytacja biblijna
  ks. Mieczysław Maliński
  Kobiety w Biblii
  Przegląd prasy krajowej
  Przeglad prasy
  zagranicznej
  Notatki
  Wśród książek
  Z płyty na płytę
  Listy
FELIETONY
  Józefa Hennelowa
  Małgorzata Musierowicz
  Ewa Szumańska
  Andrzej Dobosz
  Marcin Król
  Jacek Podsiadło
  Michał Komar
  Stanisław Lem

  Tematy miesiąca

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet
Wersja do druku
Napisz komentarz


Papież do spowiednikówJan Paweł II zaapelował do spowiedników o wierność nauczaniu Kościoła w dziedzinie bioetyki i moralności małżeńskiej (28 marca).

Podczas audiencji dla uczestników kursu zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską Papież przypomniał fragment swego listu do kapłanów na Wielki Czwartek 2002 roku: "Zdarza się czasami, że wierni odchodzą od konfesjonału z myślami pełnymi zamętu co do współczesnych problemów etycznych również dlatego, że nie znajdują w spowiednikach osób podzielających ich poglądy".
"W rzeczywistości ci, którzy w imieniu Boga i Kościoła sprawują tę delikatną misję, mają obowiązek nie kultywować, a tym bardziej nie wyrażać w miejscu sakramentalnym ocen osobistych, odbiegających od tego, czego Kościół naucza i co głosi. Nie można mylić miłości z odchodzeniem od prawdy w imię źle rozumianej wyrozumiałości" - podkreślił Jan Paweł II. Spowiednicy nie powinni jednak szczędzić penitentom czasu ani traktować ich ozięble. "Jednocześnie muszą okazywać miłość, owszem - sprawiedliwość w przedstawianiu, bez ideologicznych wariantów i samowolnej taryfy ulgowej, prawdziwego nauczania Kościoła, unikając profanas vocum novitates (świeckiego języka nowinkarskiego) w odniesieniu do ich problemów" - powiedział Papież.
Penitencjaria Apostolska, na której czele stoi włoski arcybiskup Luigi De Magistris, zajmuje się wszystkim, co dotyczy udzielenia i korzystania z odpustów i odpuszczania grzechów. W swym obecnym kształcie i zakresie kompetencji istnieje od czasu reformy Kurii Rzymskiej, przeprowadzonej przez Jana Pawła II w 1988 r., ale jej tradycje sięgają końca XII w. Istniał wówczas urząd kardynała, który słuchał spowiedzi za papieża, a więc najcięższych przypadków, który następnie nosił tytuł penitencjarza generalnego lub większego.

MO, KAI


Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny