dotb.gif

„TP”, Nr 14 (2804), 6 kwietnia 2003, http://www.tygodnik.com.pl/tp/2804/kultura07.php

Wystawa poświęcona Janowi Józefowi Szczepańskiemu


Szukając autorytetu


Wystawę poświęconą Janowi Józefowi Szczepańskiemu otwarto w Drezdenku koło Gorzowa Wielkopolskiego. Stała się ona pośmiertnym hołdem dla znakomitego pisarza, który zmarł 20 lutego br.
Uroczystości w dniu 7 marca rozpoczęło spotkanie w auli Liceum Ogólnokształcącego pod hasłem "Pisarz, żołnierz września, oficer AK". Prof. Andrzej Sulikowski z Uniwersytetu Szczecińskiego, monografista pisarza, interpretował niektóre jego dzieła, przede wszystkim opowiadania wojenne. Wspominał spotkania z pisarzem w Krakowie i w Kasince, mówił o podróżach Szczepańskiego, o jego fascynacji górami, o dokonaniach taternickich, o studiach orientalistycznych. Lekcję literatury uzupełniła Aleksandra Pietrowicz z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, która - odwołując się do życiorysu pisarza - przedstawiła "Powojenne losy żołnierzy AK".
Wiesław Pietruszak, inicjator i organizator przedsięwzięcia, profesor matematyki w miejscowym liceum, mówi: "W moim odczuciu Jan Józef Szczepański może stanowić autorytet dla współczesnego człowieka, a dziś każdy poszukuje jakiegoś wzoru".
Punktem kulminacyjnym uroczystości było otwarcie wystawy fotograficznej w Bibliotece Publicznej im. ks. Józefa Tischnera. Zdjęcia pochodzą z rodzinnego archiwum pisarza i ze zbiorów Julii Hartwig, Krzysztofa Kozłowskiego, Łukasza Tischnera. Pokazują Szczepańskiego w różnych okresach życia: jako małego chłopca, żołnierza II Rzeczypospolitej, młodego partyzanta, pracownika redakcji "Tygodnika Powszechnego", prezesa Związku Literatów Polskich, a później Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, laureata nagrody PEN Clubu. Widzimy go podczas codziennych prac przy górskim domu na zboczach Lubogoszczy, podczas spaceru nad morzem czy rozmowy z wnukami. Oglądamy Szczepańskiego z Papieżem, z żoną Danutą z Wolskich, z dziećmi, z przyjaciółmi: Jerzym Turowiczem, Arturem Międzyrzeckim, Kazimierzem Traciewiczem, Jerzym Zagórskim.
Całość przedsięwzięcia wspiera Fundacja Stefana Batorego, a także starostwo powiatowe w Strzelcach Krajeńskich. Współorganizatorem jest ponadto Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej SAUERIANUM. Wystawa w Drezdenku potrwa do końca marca, następnie pojedzie do Niepołomic, Zielonej Góry, Słubic nad Odrą i Międzyrzecza. Organizatorzy czekają na zaproszenia z innych miast.

Aleksandra Bielatko

© 2003 Tygodnik Powszechny. Kontakt: redakcja@tygodnik.com.pl