adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Nowy numer
NR 14 (2804)
6 kwietnia 2003


  Spis treści
  Komentarze
  Obraz tygodnia
  Kronika religijna
  Liturgiczne czytania
  tygodnia

  Medytacja biblijna
  ks. Mieczysław Maliński
  Kobiety w Biblii
  Przegląd prasy krajowej
  Przeglad prasy
  zagranicznej
  Notatki
  Wśród książek
  Z płyty na płytę
  Listy
FELIETONY
  Józefa Hennelowa
  Małgorzata Musierowicz
  Ewa Szumańska
  Andrzej Dobosz
  Marcin Król
  Jacek Podsiadło
  Michał Komar
  Stanisław Lem

  Tematy miesiąca

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet


Kronika religijna

STOLICA APOSTOLSKA | KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE | ...I W POLSCE

STOLICA APOSTOLSKA

•Jan Paweł II potwierdził informacje o ogłoszeniu nowej encykliki poświęconej Eucharystii. W rozważaniach poprzedzających niedzielną modlitwę "Anioł Pański" Papież powiedział, że podpisze ją w Wielki Czwartek (17 kwietnia) i przekaże kapłanom w miejsce listu, który tradycyjnie kieruje do nich tego dnia. "Już teraz powierzam Maryi ten ważny dokument, który przypomina istotną wartość i znaczenie dla Kościoła sakramentu, który zostawił Jezus jako żywą pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania" - dodał Jan Paweł II. Papież modlił się też do Maryi "za wszystkie ofiary obecnych konfliktów" i wezwał: "Przepełnieni smutkiem i wiarą błagajmy ją, aby uprosiła pokój w Iraku i w innych częściach świata".
• "Nie można dopuścić do tego, by wojna dzieliła religie" - powiedział Jan Paweł II do kończących wizytę "ad limina Apostolorum" biskupów Indonezji, największego kraju muzułmańskiego świata (29 marca). "Autentyczna religia nie jest orędowniczką terroryzmu czy przemocy, lecz na wszystkie sposoby głosi jedność oraz pokój całej rodziny ludzkiej" - przypomniał Papież.
• "Stolica Apostolska przywiązuje ogromną wagę do prawa humanitarnego, chroniącego godność osoby ludzkiej nawet w tragicznym kontekście wojny" - napisał Jan Paweł II w przesłaniu do kapelanów wojskowych. Zdaniem Papieża, kapelani są wezwani do dawania świadectwa, że "nawet pośród najzacieklejszych walk zawsze można i należy szanować godność przeciwnika wojskowego, godność cywilnych ofiar, niezbywalną godność każdej istoty ludzkiej zamieszanej w działania zbrojne".
• O kruchości ludzkiej i przemijaniu czasu wobec potęgi i wieczności Boga mówił Jan Paweł II podczas środowej audiencji ogólnej, komentując Psalm 90 w cyklu katechez o liturgii godzin.
• "Unia Europejska nie może ograniczać się tylko do dziedzin gospodarki i organizacji rynku" - przypomniał Papież w przemówieniu do wielkiego księcia Luksemburga Henryka i jego małżonki Marii Teresy, których przyjął na audiencji 27 marca. Zdaniem Jana Pawła II zjednoczona Europa "musi mieć na uwadze popieranie takiego modelu społeczeństwa, które szanuje podstawową godność każdego człowieka i jego prawa oraz daje pierwszeństwo stosunkom między ludźmi i narodami, opartym na sprawiedliwości, wzajemnym szacunku i pokoju".
• Austriacki pacyfista Andreas Siebenhofer wylądował na motolotni na Placu św. Piotra (28 marca). Pragnął w ten sposób zademonstrować solidarność z pokojowymi wysiłkami Papieża. Zatrzymała go włoska policja.

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• O przerwanie wojny w Iraku zaapelował bp Shlemon Warduni z Bagdadu. "Sytuacja jest tragiczna, wojna nie zna miłosierdzia ani praw człowieka" - mówił w Radiu Watykańskim sufragan patriarchy chaldejskiego Babilonii. Poinformował też, że biskupi katoliccy i prawosławni z Iraku w łączności z muzułmanami wezwali, by ogłoszono zawieszenie broni. "Jesteśmy u siebie w domu: jakim prawem inni nas najeżdżają?" - pytał bp Warduni. Z kolei zwierzchnik irackich katolików obrządku łacińskiego, abp Jean Benjamin Sleiman, w wypowiedzi dla szwajcarskiego dziennika "Blick" ostrzegł, że chrześcijanie jako mniejszość w Iraku (800 tys. wśród 25 mln obywateli) "mogliby w obecnym konflikcie stać się kozłami ofiarnymi. Właśnie dlatego pozostajemy w Iraku: czy chcemy, czy nie, Zachód kojarzy się tu z chrześcijaństwem. Musimy udowodnić, że taki pogląd jest fałszywy"- powiedział hierarcha. n Izba Reprezentantów, podobnie jak wcześniej Senat, zobowiązała prezydenta Busha do ogłoszenia Narodowego Dnia Modlitwy. Rezolucja głosi, że ma to być "dzień modlitwy i postu w intencji mądrych decyzji przywódców". Na terenie całych Stanów odbywają się modlitwy o pokój i pojednanie oraz jak najmniejszą liczbę ofiar wojny w Iraku. Narodowy Dzień Modlitwy obchodzono po raz pierwszy w latach 50., podczas wojny koreańskiej. • Amerykańscy żołnierze mogą walczyć w Iraku ze "spokojnym sumieniem" - twierdzi arcybiskup polowy armii USA Edwin O'Brien. W opublikowanym 25 marca liście do kapelanów wojskowych, arcybiskup zapewnia, że żołnierze winni mieć zaufanie do "niekwestionowanych zdolności decyzyjnych dowódców" i że "w niedalekiej przyszłości do wiadomości publicznej podane zostaną wszystkie czynniki, które doprowadziły do naszej interwencji, a ogrom brutalności i odkryte arsenały irackiego reżimu rzucą pomocne światło na decyzję naszego prezydenta".
• Biskupi Brazylii wezwali do bojkotu towarów z USA. W oświadczeniu zatytułowanym "Przeciwko wojnie, za pokojem", hierarchowie apelują do mieszkańców kraju, aby jeszcze aktywniej sprzeciwiali się wojnie w Iraku. • Aleksy II wzywa ONZ do pokojowej interwencji w Iraku. Patriarcha Moskwy i Wszechrusi w liście do sekretarza generalnego Organizacji tłumaczy, że "działania rządu irackiego przed rozpoczęciem operacji wojskowej pokazały, iż ONZ cieszy się w tym regionie autorytetem, dlatego też jej ingerencja w konflikt będzie niewątpliwie skuteczna i pomyślna", a żadne z "oskarżeń, w imię których rozpoczęto tę wojnę, nie potwierdziło się. Broniąc się, Irak nie stosuje broni masowej zagłady, a jej zapasów nie wykryto nawet na obszarach zajętych przez koalicję antyiracką".
•W indyjskim stanie Gudżarat przejście z hinduizmu na inną religię zostało prawnie zakazane. W wyjątkowych przypadkach zezwolenie na konwersję będą wydawać miejscowe władze. Poza tym naruszenie ustawy, uchwalonej przez lokalny parlament, będzie karane pozbawieniem wolności do trzech lat i grzywną. W Gudżaracie rządzi nacjonalistyczna Indyjska Partia Ludowa, która przed dwoma tygodniami wezwała swoich członków do zbierania informacji na temat mniejszości chrześcijańskiej.

...I W POLSCE

• W uroczystość Zwiastowania Pańskiego Kościół katolicki obchodził Dzień Świętości Życia. W całej Polsce odbyły się specjalne nabożeństwa, msze święte i adoracje - również w intencji pokoju w Iraku (jako "klęskę ludzkości" określił toczącą się wojnę biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy). "W kręgach rządzących nie ma polityki prorodzinnej" - ubolewał metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski podczas mszy w sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie. W "Marszu Żywych", który przeszedł ulicami Lublina, uczestniczyło ok. dwa tys. osób.
• "Konflikt zbrojny w Iraku nie jest wojną religijną" - napisali członkowie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Rada zebrała się w Warszawie na modlitwie w intencji pokoju (28 marca). Spotkaniu współprzewodniczyli bp Tadeusz Pikus, delegat Episkopatu ds. dialogu katolików i muzułmanów, i imam warszawskiej gminy muzułmańskiej Khairy Gohnim.
• Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podjął decyzję o przekształceniu Wydziału Teologicznego w Radomiu w Instytut Teologiczny. Nadal będzie on integralną częścią Wydziału Teologicznego UKSW. "Okazuje się, że zamiary Stolicy Apostolskiej idą w kierunku, aby nie tworzyć kolejnych wydziałów teologicznych w Polsce" - wyjaśnił ks. prof. Ignacy Bokwa, dotychczasowy dziekan radomskiego Wydziału. Zmiany strukturalne spowodują, że jego stanowisko zostanie zlikwidowane (dziekana zastąpi dyrektor Instytutu). Wydział Teologiczny w Radomiu powstał w 2000 r.
• Sekretarz generalny SLD Marek Dyduch przestrzegł przed "stłamszeniem państwa przez Kościół". "Kościół coraz więcej chce, chce i chce, i będzie bronił swoich przywilejów" - powiedział Dyduch podczas wojewódzkiego zjazdu SLD w Bydgoszczy. Jego zdaniem "państwo musi być świeckie, bo inaczej nie będzie tolerancji dla wyznań religijnych, nie będzie tolerancji dla mniejszości seksualnych i innych". "Sekretarz generalny prawdopodobnie nie wie, co to jest państwo świeckie i rozumie je w tych kategoriach, w jakich zostało stworzone przez batiuszkę Stalina; tzn. państwo, w którym nie ma miejsca na ludzi wierzących, bo wszyscy mają obowiązek wyznawać światopogląd naukowy" - skomentował tę wypowiedź bp Tadeusz Pieronek.


Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny