adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona

Irak po Husajnie

NR 29 (2819)
20 lipca 2003


  Spis treści
  Komentarze

  Tematy miesiąca
FELIETONY
  Józefa Hennelowa
  Małgorzata Musierowicz
  Ewa Szumańska
  Andrzej Dobosz
  Michał Komar
  Marcin Król
  Stanisław Lem
  Czesław Miłosz
  Jacek Podsiadło

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

JAZZ W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet
Irak po Husajnie


Zobacz także "Temat miesiąca": Wokół Iraku


Polacy w Mezopotamii
Wojciech PIĘCIAK: Iracki eksperyment
Tomasz POTKAJ: Może być różnie
Janina OCHOJSKA: Cierpią dzieci
Zmierzch starych elit
Irak: wojna "w lustrze"
Rozmowa z ambasadorem USA w Polsce Christopherem R. Hillem
Rozmowa z założycielem Polsko-Irackiej Izby Gospodarczej


"Ściąga" z Iraku
Krótka historia "Kraju Dwóch Rzek"

Polska Misja Medyczna


Apel o pomoc dla Iraku

     Polska Misja Medyczna jest pozarządową organizacją skupiającą lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych. Od 1999 roku PMM zorganizowała kilkanaście akcji o charakterze ratowniczym i humanitarnym w Polsce i poza granicami kraju - w Albanii, Kosowie, Rumunii i Afganistanie.

    Obecnie PMM włącza się w działania mające na celu niesienie pomocy humanitarnej ludności poszkodowanej podczas wojny w Iraku. Projekt obejmuje utworzenie na terenie tego kraju mobilnego szpitala polowego.

    Główny cel PMM stanowi zapewnienie opieki medycznej najbardziej dotkniętym pogarszającymi się z powodu wojny i zniszczonego systemu opieki zdrowotne warunkami życia. Istotna jest także pomoc przy odbudowie. W tym celu zespół medyczny PMM podejmie współpracę z miejscową kadrą medyczną, lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi służbami udzielającymi pomocy ofiarom wojny. Po zakończeniu działalności pozostały sprzęt medyczny i leki PMM przekaże lokalnym ośrodkom medycznym.

    Na początku kwietnia 2003 roku polski rząd podjął decyzję o przekazaniu PMM dotacji w wysokości 2 mln złotych na wyposażenie szpitala polowego. PMM otrzymała również od firm farmaceutycznych leki wartości ok. 1,2 mln złotych. Do uruchomienia szpitala w Iraku brakuje jeszcze około 1 mln złotych na transport i bieżącą działalność. PMM poszukuje wolontariuszy: anestezjologów, chirurgów ogólnych, chirurgów ortopedów, pediatrów, internistów, pielęgniarek anestezjologicznych i ratowników medycznych oraz osób do obsługi technicznej.

    Osoby, które chciałyby wspomóc działalność Polskiej Misji Medycznej w Iraku, prosimy o wpłaty na konto:

Bank Pekao S.A. III O/Kraków filia 8
ul. Krakowska 46
Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna
nr 10701193-459811-2221-0100
z dopiskiem "Irak"
Irak w internecie


Strony irackie i o Iraku

Oficjalne strony instytucji Strony z informacjami, analizami i linkami nt. Bliskiego i Środkowego Wschodu
  • i-cias.com/e.o/ - Encyklopedia Orientu.
  • www.qantara.de/webcom/show_link.php?wc_c=400 - linki na temat Bliskiego Wschodu.
  • www.arabia.pl - polski portal, przygotowywany przez studentów arabistyki, dużo informacji, przeglądy prasy itp.
  • www.princeton.edu/~humcomp/dimensions.html - mapy historii Bliskiego Wschodu.
  • www.memri.gov - The Middle East Media Research Institute, instytut dokumentacyjno-analityczny, założony kilka lat temu w USA i mający oddziały w Europie i na Bliskim Wschodzie, którego celem jest przezwyciężenie bariery językowej, utrudniającej ludziom Zachodu pozyskiwanie informacji o świecie arabskojęzycznym; zawiera analizy, przeglądy prasy z Bliskiego i Środkowego Wschodu (ma podstrony m.in. po rosyjsku).


Opracował WP


Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny