adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona  ARCHIWUM TEMATÓW MIESIĄCAARCHIWUM FELIETONÓW

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

JAZZ W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet

Tematy miesiąca

Następny etap

"Referendalne "tak" na dobre otworzyło Polsce drzwi do Unii Europejskiej. Przed nami jednak okres między referendum a oficjalnym przystąpieniem do UE w maju 2004 r. Wygrane referendum nie oznacza końca obowiązków. Nadal trzeba przygotowywać się do członkostwa" - te słowa z tekstu "Następny etap" Cezarego Lewanowicza potraktowaliśmy jako "lekcję do odrobienia". W poreferendalnych numerach "Tygodnika" przyglądamy się poszczególnym dziedzinom polskiego życia społecznego - na ile spełniamy unijne oczekiwania? Co już zrobiliśmy, a co wymaga zmiany?

Spór o antykoncepcję

Stanowisko Kościoła katolickiego wobec antykoncepcji jest jednoznaczne - określił je Paweł VI w encyklice "Humanae vitae". Chociaż charakter dokumentu i konsekwentne podtrzymywanie zawartej w nim doktryny przez Jana Pawła II stawia w delikatnej sytuacji katolików, którym trudno tę naukę Kościoła przyjąć i jej bronić, dyskusja o moralnej ocenie antykoncepcji trwa i z pewnością nie jest bezowocna. Nadal dla wielu wierzących trudność stanowią nie tyle same wymagania, co zrozumienie ich źródeł i znaczenia. Jakie wartości chroni zakaz stosowania antykoncepcji, tak stanowczo głoszony przez Kościół? Dyskusję otwieramy artykułami Artura Sporniaka i o. Karola Meissnera.

Kolaboranci?

Książka Anetty Rybickiej o Instytucie Niemieckiej Pracy Wschodniej, działającym w Krakowie w latach 1940-45 wywołała debatę zataczającą coraz szersze kręgi. Mianem kolaborantów określono ludzi zaangażowanych w działalność konspiracyjną i oczyszczonych po wojnie z zarzutu współpracy z okupantem. Jakie są granice pojęcia kolaboracji? Jak ocenić postawy społeczne w sytuacji zniewolenia? Na ten temat piszą historycy Aleksander Litewka, Marcin Kula, Paweł Machcewicz, Andrzej Paczkowski, Marian Wojciechowski.

Antysemityzm w podziemiach kościoła

Księgarnia Patriotyczna Antyk działa w podziemiach kościoła Wszystkich Świętych od kilku lat. W jej ofercie można znaleźć książki antysemickie i szkalujące hierarchów polskiego Kościoła, a także reprinty wydawnictw przedwojennych, w tym osławionych "Protokołów mędrców Syjonu". Mimo wielu interwencji nic nie wskazuje na to, że problem może zostać rozwiązany.

Wokół Iraku

„Czas wyważania racji, czas negocjacji minął. To nie jest kolejny telewizyjny serial ani gra komputerowa. Ta wojna toczy się naprawdę i naprawdę cierpią na niej ludzie” - komentował wybuch wojny w Iraku ks. Adam Boniecki. O wojnie, jej przebiegu, moralnej słuszności oraz wpływie na politykę międzynarodową i nasze życie piszą Halina Bortnowska, ks. Stanisław Musiał, Janusz Onyszkiewicz, Leopold Unger, Jerzy Kranz, George Weigel, Michael Novak, Edward Luttwak, Luigi Accattoli oraz stali publicyści „TP”.

Sprawa Rywina: to Polska oskarża

Czyim posłańcem był Lew Rywin? Jaka jest przyszłość mediów publicznych? Co wykryje sejmowa komisja śledcza? Jak wielka jest w Polsce korupcja i deficyt przyzwoitości? „Jedyną instancją zdolną poruszyć skorumpowaną rzeczywistość okazały się wolne i prywatne media, nacisk wytwarzany przez opinię publiczną społeczeństwa obywatelskiego” - stwierdzał na marginesie sprawy Rywina Krzysztof Kozłowski. „Przyjrzyjmy się mechanizmom polityki i politykom. Spróbujmy zrozumieć, o co komu chodzi - i na czym polega nasz wspólny, publiczny interes”. „Tygodnik” pomaga w tym od początku afery.

Więcej, rzetelniej, bez użycia siły - Konrad Szymański, „TP” nr 5/2003
„Cokolwiek czynisz - patrz końca” - Marek Łuczak, „TP” nr 4/2003

„Troska czy hipokryzja”, Listy, „TP” nr 2/2003

Jak pisać o Kościele?

W opublikowanej w noworocznym numerze „TP” dyskusji na ten temat wzięli udział Jarosław Gowin (miesięcznik „Znak”), Marcin Przeciszewski (KAI), Rafał Zakrzewski („Gazeta Wyborcza„) i ks. Adam Boniecki. Czy o Kościele mogą kompetentnie pisać niewierzący; dlaczego Kościół jest dla dziennikarzy niewdzięcznym tematem, a wydarzenia dlań najważniejsze bywają opisywane powierzchownie; dlaczego media (także katolickie) milczały w sprawie arcybiskupa Paetza i jak w ogóle reagować na nadużycia seksualne duchownych; czy przedstawianie w atmosferze sensacji napięć wokół Radia Maryja sprzyja załagodzeniu wewnętrzkościelnego konfliktu; wreszcie czy w mediach kościelnych istnieją tematy tabu?.

Muzyka XX wieku - stracone stulecie

„Muzyka w XX wieku uległa absolutnemu rozproszeniu, rzucając się na oślep we wszystkie możliwe kierunki, (...) W muzyce zwanej na wyrost poważną mało było tego, co zarazem łączy i poraża swą wielkością (...) Co do jednego nie mam wątpliwości: bardziej mnie „zrobił” Bach niż Boulez”. - pisał w noworocznym numerze „Tygodnika” Stefan Rieger. Z naszym autorem polemizują Andrzej Chłopecki, Krzysztof Meyer i Daniel Cichy.

Pokolenie '89

Urodzili się w drugiej połowie lat 60., w roku 1989 mieli około 22 lat, znajdując się zazwyczaj gdzieś w połowie studiów. Wskutek politycznych, społecznych, ekonomicznych zmian stanęli wtedy przed szansą podjęcia fundamentalnych decyzji. Zostać na uczelni czy założyć własną firmę? Podjąć pracę w niezależnych mediach czy wyjechać za granicę? A może zaangażować się w politykę, skoro nie jest ona już komunistyczną fikcją i manipulacją?

Spór o Dzień judaizmu

16 stycznia Kościół katolicki w Polsce po raz szósty obchodził Dzień Judaizmu. Przebieg uroczystości, a zwłaszcza wygłoszony podczas centralnych obchodów w Białymstoku referat ks. prof. Henryka Witczyka („I cały Izrael będzie zbawiony„), wywołał dyskusję na temat formy i sensu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, w której oprócz ks. Witczyka wzięli także udział Stanisław Krajewski i ks. Romuald Weksler-Waszkinel.

zobacz więcej tematów...


 

  

Mapa serwisu


WYDARZENIA

Dni Tischnerowskie

Cztery strony niebaEsej roku 2002
według
„Res Publiki Nowej”

Jacek Sempoliński ZwątpienieHistoria pisma

Ludzie Tygodnika


Jerzy Turowicz
Jerzy Turowicz
1912-1999Archiwum
Jerzego Turowicza


Wydawca

Fundacja TPMedal sw.Jerzego


Medal Św. JerzegoArchiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny