adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona  ARCHIWUM TEMATÓW MIESIĄCAARCHIWUM FELIETONÓW

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

JAZZ W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet
Spór o antykoncepcję

Stanowisko Kościoła katolickiego wobec antykoncepcji jest jednoznaczne - określił je Paweł VI w encyklice "Humanae vitae". Chociaż charakter dokumentu i konsekwentne podtrzymywanie zawartej w nim doktryny przez Jana Pawła II stawia w delikatnej sytuacji katolików, którym trudno tę naukę Kościoła przyjąć i jej bronić, dyskusja o moralnej ocenie antykoncepcji trwa i z pewnością nie jest bezowocna. Nadal dla wielu wierzących trudność stanowią nie tyle same wymagania, co zrozumienie ich źródeł i znaczenia. Jakie wartości chroni zakaz stosowania antykoncepcji, tak stanowczo głoszony przez Kościół? Dyskusję otwieramy artykułami Artura Sporniaka i o. Karola Meissnera.

Listy


 

  

Mapa serwisu


WYDARZENIA

Dni Tischnerowskie

Cztery strony niebaEsej roku 2002
według
„Res Publiki Nowej”

Jacek Sempoliński ZwątpienieHistoria pisma

Ludzie Tygodnika


Jerzy Turowicz
Jerzy Turowicz
1912-1999Archiwum
Jerzego Turowicza


Wydawca

Fundacja TPMedal sw.Jerzego


Medal Św. JerzegoArchiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny