adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona  ARCHIWUM TEMATÓW MIESIĄCAARCHIWUM FELIETONÓW

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

JAZZ W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet
Redakcja

Dane teleadresowe Wydawcy „Tygodnika Powszechnego”

ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel.: (0-12) 422 25 18, 422-23-11, 421-66-81
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
www.tygodnik.com.pl

Zespół:Władysław Bartoszewski, ks. Adam Boniecki, Józefa Hennelowa, Krzysztof Kozłowski, ks. Jan Kracik, Marcin Król, Irena Sławińska, Stanisław Stomma, Stefan Wilkanowicz, Jacek Woźniakowski

REDAKTOR NACZELNY
ks. Adam Boniecki  
ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO
Tomasz Fiałkowski
(kierownik działu kulturalnego)
fialkowski@tygodnik.com.pl
Józefa Hennelowa  
Krzysztof Kozłowski  
SEKRETARZE REDAKCJI
Piotr Mucharski (sekretarz redakcji) mucharski@tygodnik.com.pl
Michał Okoński (z-ca sekretarza redakcji, kierownik działu religijnego) michalek@tygodnik.com.pl
DZIAŁ RELIGIJNY
Artur Sporniak sporniak@tygodnik.com.pl
Marek Zając zajac@tygodnik.com.pl
ks. Mieczysław Turek  
DZIAŁ KULTURALNY
Andrzej Franaszek franaszek@tygodnik.com.pl
Bronisław Mamoń  
Agnieszka Sabor agasabor@tygodnik.com.pl

Marian Stala  

 
Jan Strzałka strzalka@tygodnik.com.pl
DZIAŁ POLITYCZNY
Krzysztof Burnetko (kierownik działu) burnetko@tygodnik.com.pl
Mateusz Flak flak@tygodnik.com.pl
Jarosław Makowski makowski@tygodnik.com.pl
Anna Mateja mateja@tygodnik.com.pl
DZIAŁ REPORTAŻU
Wojciech Pięciak (kierownik działu) pieciak@tygodnik.com.pl

 

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.


 

  

Mapa serwisu


WYDARZENIA

Dni Tischnerowskie

Cztery strony niebaEsej roku 2002
według
„Res Publiki Nowej”

Jacek Sempoliński ZwątpienieHistoria pisma

Ludzie Tygodnika


Jerzy Turowicz
Jerzy Turowicz
1912-1999Archiwum
Jerzego Turowicza


Wydawca

Fundacja TPMedal sw.Jerzego


Medal Św. JerzegoArchiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny