adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona  ARCHIWUM TEMATÓW MIESIĄCAARCHIWUM FELIETONÓW

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

JAZZ W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet
LUDZIE TYGODNIKA

 

Jerzy Turowicz (1912-1999)

 

 Od pierwszego numeru do ostatniego dnia życia był "Tygodnikiem" - stworzył pismo i przeprowadził je przez wszystkie rozdziały powojennej historii. My wszyscy, w różnym czasie dołączający do zespołu redakcyjnego, od Niego uczyliśmy się, po co "Tygodnik" wychodzi i czym ma być. Na tej stronie redaktorzy pisma, autorzy i przyjaciele mówią o Jerzym Turowiczu i Jego zasługach dla Kościoła i Polski. To jest nasz hołd dla Szefa.

  Kalendarium życia Jerzego Turowicza

"My, którym uśmiech amerykańskiej aktorki na ekranie przyniósł chwilę radości, pomódlmy się czasem za duszę Marilyn" - pisze Turowicz po śmierci Marilyn Monroe.

  Głosy po śmierci Jerzego Turowicza

"Jeszcze podczas wizyty w Archidiecezji St. Louis w Stanach Zjednoczonych dotarła do mnie wiadomość o śmierci śp. Jerzego Turowicza. Przyjąłem ją ze smutkiem, ale również z ufnością, która znajduje swe źródło w zapewnieniu Chrystusa: >Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki<(J 11,125-26). Zachodzi szczególny związek pomiędzy tymi słowami i życiem śp. Jerzego"
Jan Paweł II

  Pierwsza rocznica śmierci

"Otwarte chrześcijaństwo, otwarty Kościół, to był w rozumieniu Jerzego Turowicza Kościół >posłany do ludzi<, w każdym czasie i miejscu, nigdy nie zasługujących na potępienie albo pogardę, tylko na staranie o to, by z pomocą wierzących też zechcieli spotkać się z Dobrą Nowiną i ją przyjąć. "
Józefa Hennelowa

O "Bilecie do raju" - wyborze publicystyki Jerzego Turowicza

  Archiwum Jerzego Turowicza


 

  

Mapa serwisu


WYDARZENIA

Dni Tischnerowskie

Cztery strony niebaEsej roku 2002
według
„Res Publiki Nowej”

Jacek Sempoliński ZwątpienieHistoria pisma

Ludzie Tygodnika


Jerzy Turowicz
Jerzy Turowicz
1912-1999Archiwum
Jerzego Turowicza


Wydawca

Fundacja TPMedal sw.Jerzego


Medal Św. JerzegoArchiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny