adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona  ARCHIWUM TEMATÓW MIESIĄCAARCHIWUM FELIETONÓW

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

JAZZ W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


To jest strona archiwalna.

Aktualna strona internetowa "Tygodnika Powszechnego" znajduje się pod adresem www.TygodnikPowszechny.pl

Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet
KONTRAPUNKT

Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego

Tworząc „Kontrapunkt” pragniemy zajmować się kulturą w sposób niekonwencjonalny, na rozmaite jej części patrzeć z nietypowych punktów widzenia, łączyć ze sobą zjawiska z pozoru odległe. Dlatego za każdym razem wybieramy pojęcie, hasło, problem, będący punktem wyjścia dla refleksji specjalistów z różnych dziedzin – krytyków i historyków literatury, socjologów i psychologów, filozofów i teologów, ekonomistów i specjalistów od reklamy... Zderzamy ze sobą rozmaite szkoły myślenia, dążąc do tego, by każdy „Kontrapunkt” był przestrzenią dyskusji, sporu, twórczego dialogu. Staramy się interesować całym spektrum życia kulturalnego, od literatury, poprzez sztuki plastyczne, muzykę i teatr po film; zarówno kulturą „elitarną” jak i „masową”, pamiętając, iż nie są to ściśle wyodrębnione dziedziny, ale jedynie fragmenty składające się na duchowe życie człowieka.

W każdym z „Kontrapunktów” znaleźć można „Ściągę z kultury”, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń kulturalnych oraz „Danie miesiąca”, w którym twórcy i krytycy polecają naszym Czytelnikom kulturalne nowości – książki, płyty, filmy, wystawy, spektakle...

Ukazywanie się „Kontrapunktu” uzależnione jest od dotacji – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Stefana Batorego, Fundacji Kultury... – tak więc dodatek ten dzieli trudny los polskich czasopism kulturalnych. Stąd jego ukazywanie się jest nieregularne, odległe od wymarzonej formuły miesięcznika.

Tematy „Kontrapunktów”:

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

    - „Czechy” – współczesna kultura tego kraju; nr 5/6 (17/18) z 5 października
    - „Miasta” – fascynacja miastem, miasto jako struktura duchowa; nr 3/4 (15/16) z 7 września
    -  „Miłość”– od cielesności po religię, związek miłości i śmierci; nr 1/2 (13/14) z 6 lipca

1996


 

  

Mapa serwisu


WYDARZENIA

Dni Tischnerowskie

Cztery strony niebaEsej roku 2002
według
„Res Publiki Nowej”

Jacek Sempoliński ZwątpienieHistoria pisma

Ludzie Tygodnika


Jerzy Turowicz
Jerzy Turowicz
1912-1999Archiwum
Jerzego Turowicza


Wydawca

Fundacja TPMedal sw.Jerzego


Medal Św. JerzegoArchiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny