adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA HISTORIA
 
Główna strona  ARCHIWUM TEMATÓW MIESIĄCAARCHIWUM FELIETONÓW

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

JAZZ W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet


Fundacja TP organizacją pożytku publicznego - szczegóły

Konto: Bank BPH O/Kraków, nr: 44 1060 0076 0000 3200 0079 7059

Zarząd Fundacji tworzą: Krzysztof Kozłowski i Aleksander Kardyś
W skład Rady wchodzą: Krzysztof Kozłowski, Józefa Hennelowa, ks. Adam Boniecki, Tomasz Fiałkowski, Bronisław Mamoń.


Jest moim szczęściem, że w tym nowym okresie, w tym obecnym dziesięcioleciu „Tygodnik Powszechny” nadal jest potrzebny i nadal służy Polsce w nie zakończonym jeszcze okresie przejścia do dojrzałej, normalnej demokracji, oraz że może służyć Kościołowi w czasie, w którym ten Kościół nie bez pewnych kłopotów znajduje swoje miejsce w rzeczywistości demokracji i pluralizmu.
Jerzy Turowicz, grudzień 1997

   Fundację Tygodnika Powszechnego powołali do życia i przekazali na jej rzecz posiadane udziały dotychczasowi udziałowcy spółki „Tygodnik Powszechny”, oraz pracownicy „TP”. Z chwilą rejestracji Fundacja stała się jedynym właścicielem spółki „Tygodnik Powszechny” - czyli wydawcy i posiadacza tytułu naszego pisma.

   Powstanie Fundacji otwiera dla całego naszego środowiska nowe możliwości działania. Jesteśmy i zamierzamy pozostać pismem działającym na własny rachunek, finansowo niezależnym. Jednak nowe projekty - jak choćby rozbudowanie dodatków tematycznych do „Tygodnika”, jak rozwinięcie działalności Klubu „TP”, umożliwiającej bezpośredni kontakt z obecnymi i potencjalnymi czytelnikami w różnych miejscach Polski, jak szersze wykorzystanie i udostępnienie bezcennych zasobów Archiwum Jerzego Turowicza (by wskazać tylko kierunki najbardziej oczywiste), wymagają dodatkowych środków, których pozyskiwaniem zajmie się właśnie Fundacja.

   To jednak nie koniec planów. Demokratyczny model życia oparty na chrześcijańskich wartościach, dialog społeczny i rozwój podstaw instytucji społeczeństwa obywatelskiego, wolność słowa, integracja europejska - ich wspieranie zapisano wśród statutowych celów Fundacji. Jest tam także rozwój czytelnictwa i edukacji oraz dokumentowanie i archiwizowanie katolickiego życia społecznego, kulturalnego i naukowego. No i oczywiście sprawowanie pieczy nad działalnością i rozwojem spółki „Tygodnik Powszechny”.

Krzysztof Kozłowski
Prezes Fundacji „TP”

Zobacz też: http://www.tygodnik.com.pl/numer/277335/fundacja1.html


 

  

Mapa serwisu


WYDARZENIA

Dni Tischnerowskie

Cztery strony nieba


Esej roku 2002
według
„Res Publiki Nowej”

Jacek Sempoliński ZwątpienieHistoria pisma

Ludzie Tygodnika


Jerzy Turowicz
Jerzy Turowicz
1912-1999Archiwum
Jerzego Turowicza


Wydawca

Fundacja TPMedal sw.Jerzego


Medal Św. Jerzego

Archiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny