adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel: (0-12) 422 25 18, 422 23 11
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
REDAKCJA ARCHIWUM PROMOCJA REKLAMA PRENUMERATA
 
Główna strona  ARCHIWUM TEMATÓW MIESIĄCAARCHIWUM FELIETONÓW

DODATKI TEMATYCZNE

UNIA DLA CIEBIE

KSIĄŻKI W TYGODNIKU

FILM W TYGODNIKU

JAZZ W TYGODNIKU

APOKRYF

KONTRAPUNKT


Projekt, wykonanie, obsługa:
Verbanet
Archiwum Jerzego Turowicza

Archiwum powstało w styczniu 1999 roku, wkrótce po śmierci redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Chodziło o ocalenie i opracowanie ogromnych zbiorów znajdujących się w mieszkaniu Anny i Jerzego Turowiczów
- Co znaleźliśmy w   Archiwum Jerzego   Turowicza...

- Darczyńcy Archiwum

przy ul. Lenartowicza w Krakowie. Obejmują one wielojęzyczną bibliotekę liczącą kilkanaście tysięcy tomów, wiele z nich z dedykacjami, a przede wszystkim wielki zespół dokumentów, korespondencji, wycinków prasowych i innych świadectw historii, nie tylko polskiej, minionych 80 lat.

Wyodrębniono już ponad 1200 autorów listów; są wśród nich najwybitniejsze postacie polskiej kultury i dostojnicy Kościoła, wśród nich m.in.: Karol Wojtyła - Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Maria Dąbrowska, Józef Czapski, a także współtwórcy środowiska „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”: Antoni Gołubiew, Hanna Malewska, Stefan Kisielewski... Pasja kolekcjonerska Jerzego Turowicza i niezwykły jak na Polskę fakt, że jego papiery nigdy nie uległy zniszczeniu ani rozproszeniu, sprawiły, że powstał bezcenny zbiór ilustrujący nie tylko historię pewnego środowiska, ale po prostu dzieje XX wieku.

W czerwcu 2001 roku Archiwum przeniesiono do nowej siedziby udostępnionej przez firmę Herbewo przy al. Słowackiego. Trwają prace nad uporządkowaniem zbiorów - przyniosły już one wiele rewelacyjnych znalezisk, jak choćby maszynopisy stu wierszy Tadeusza Borowskiego, z których ponad trzydzieści nie było dotąd w ogóle znanych badaczom, albo rękopiśmienna książeczka wykonana przez Czesława Miłosza dla Jerzego Turowicza w styczniu 1945 roku. Chcemy też, aby Archiwum stało się żywym ośrodkiem przekazującym następnym pokoleniom idee, którym wierny był przez całe życie Jerzy Turowicz i założony przez niego „Tygodnik Powszechny”.

Tymczasem zaś zwracamy się z prośbą o kontakt do wszystkich, w których posiadaniu znajdują się listy Jerzego Turowicza i inne dokumenty związane z Jego osobą. Wdzięczni będziemy zarówno za ich przekazanie do Archiwum, jak za udostępnienie celem sporządzenia kopii albo przynajmniej za wiadomość, że takie dokumenty istnieją. Listy prosimy przesyłać pod adresem:

Michał Smoczyński - Archiwum Jerzego Turowicza
„Tygodnik Powszechny”
31-007 Kraków, ul. Wiślna 12
e-mail: ajt@tygodnik.com.pl

 Konieczność przyspieszenia i zintensyfikowania prac wymaga jednak zwiększonych nakładów: trzeba opłacić dodatkowe prace zlecone (np. spisywanie części księgozbioru), dokupić sprzęt komputerowy i materiały biurowe, zamówić u introligatora kilkaset pudeł na archiwizowane akta. Przeznaczone na ten cel środki są na wyczerpaniu. Zwracamy się do Czytelników „TP”, osób prywatnych i instytucji o wsparcie tej inicjatywy. Datki, dowolnej wysokości, można wpłacać na konto.


Fundacja Tygodnika Powszechnego
ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków,
Millenium Bank S.A. konto nr 97116022020000000034107265
z dopiskiem „Archiwum Jerzego Turowicza”.

Darczyńcy zostaną wymienieni w „Tygodniku” i otrzymają poświadczenie darowizny na piśmie. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc!

 w imieniu Archiwum Jerzego Turowicza i redakcji „TP”

TOMASZ FIAŁKOWSKI i MICHAŁ SMOCZYŃSKI


 

  

Mapa serwisu


WYDARZENIA

Dni Tischnerowskie

Cztery strony niebaEsej roku 2002
według
„Res Publiki Nowej”

Jacek Sempoliński ZwątpienieHistoria pisma

Ludzie Tygodnika


Jerzy Turowicz
Jerzy Turowicz
1912-1999Archiwum
Jerzego Turowicza


Wydawca

Fundacja TPMedal sw.Jerzego


Medal Św. JerzegoArchiwum | Redakcja | Prenumerata | Reklama | Ludzie Tygodnika | Archiwum felietonów | Historia pisma
Archiwum Jerzego Turowicza | Unia dla Ciebie | Książki w Tygodniku | Film w Tygodniku |
Jazz w Tygodniku | Apokryf | Kontrapunkt

© 2000 Tygodnik Powszechny